Home > Actualitate > Politică > Prime de la stat în valoare de 1.500 de lei! Guvernul a anunțat ordonanța de urgență
Actualitate Politică

Prime de la stat în valoare de 1.500 de lei! Guvernul a anunțat ordonanța de urgență

Prime de la stat în valoare de 1.500 de lei! Guvernul a anunțat ordonanța de urgență

Guvernul României a anunțat că oferă prime pentru cariera didactică din învățământul de stat, în valoare de 1.500 de lei, alături de alte compensații de 1.000 de lei prevăzute în OUG. Află toate detaliile și beneficiile acestei măsuri în articolul nostru!

Guvernul anunță acordarea de prime pentru cariera didactică din învățământul de stat.

Guvernul a anunțat o serie de măsuri menite să susțină dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic din învățământul de stat și să îmbunătățească calitatea și echitatea sistemului educațional. Astfel, în luna octombrie a acestui an, va avea loc acordarea unei prime pentru cariera didactică din învățământul de stat în valoare de 1.500 de lei. În plus, personalul didactic și didactic auxiliar va primi o primă de compensare de 1.000 de lei, acordată în luna iunie.

Prima de carieră didactică se acordă pentru susținerea cadrelor didactice în eforturile acestora pentru îmbunătățirea continuă a competențelor educaționale și pentru obținerea de performanțe școlare/universitare în procesul educațional. Aceasta va fi decontată din fonduri externe nerambursabile și va putea fi utilizată în anul școlar 2023-2024. De asemenea, prima de carieră didactică se poate acorda și pentru următorii ani școlari/universitari.

Măsuri de compensare salarială pentru personalul din învățământul de stat

Până la adoptarea noilor legi a salarizării prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență al României, este necesară o formă de compensare salarială pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din sistemul de învățământ de stat. Astfel, în luna iunie 2023, se acordă o primă de compensare salarială în valoare de 1.000 de lei pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, aflat în activitate în anul școlar 2022-2023.

De asemenea, pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, aflat în activitate în anul școlar/universitar 2022-2023, se acordă o primă de compensare salarială în valoare de 1.000 de lei, acordată în două tranșe egale, respectiv în lunile iunie 2023 și septembrie 2023. Aceste prime sunt suportate din bugetul Ministerului Educației.

Susținerea activității didactice prin cursuri de pregătire profesională

Pe lângă măsurile de compensare salarială și acordarea primelor de carieră didactică, personalul nedidactic auxiliar din sistemul de învățământ universitar și preuniversitar va beneficia de cursuri de pregătire profesională necesare pentru a susține activitatea didactică în limita unui plafon anual de 200 lei/an școlar. Aceste cheltuieli sunt suportate din Programul Educație și Ocupare, perioada de programare 2021-2027, în limita bugetului disponibil pentru această categorie de măsură și în conformitate cu regulile de eligibilitate ale programului operațional.

Astfel, Guvernul își propune să ofere sprijin personalului din învățământul de stat pentru a-și dezvolta continuu competențele și pentru a oferi un sistem educațional de calitate. Aceste măsuri vin în contextul în care inflația și creșterea prețurilor au dus la o scădere a nivelului de trai pentru mulți dintre acești profesioniști.