Home > Actualitate > Economie > Proiect. Cultivatorii de cartofi primesc sprijin financiar
Actualitate Economie

Proiect. Cultivatorii de cartofi primesc sprijin financiar

cartofi
Foto: Pexels.com

Cultivatorii de cartofi au șanse  în acest an să primească un sprijin financiar de 200 de euro pe hectar. Noul sprijin stabilit pentru printr-o schemă de ajutor de minimis face referire la susținerea producției de cartofi de consum în anul 2022, potrivit unui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Un nou sprijin pentru românii care cultivă cartofi

Resursele financiare care sunt utile pentru aplicarea schemei de ajutor de minimis pentru anul în curs sunt de maximum 15 milioane de lei. Suma reprezintă echivalentul în lei al sumei de 3 milioane de euro, acestea fiind asigurate din bugetul acestui an al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum, pe întreg teritoriul României în anul 2022, respectiv: producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014

pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008; producătorilor agricoli persoane juridice”, se arată în proiect.

Conform proiectului, românii care vor să primească anul în curs aceste ajutoare de minimis trebuie, în primul rând, să ceară acest ajutor şi să utilizeze o suprafaţă cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere a producţiei de cartof de consum, anul, beneficiar numărul, Direcţia Agricolă Judeţeană/a Municipiului București/a Municipiului”.

Mai mult, toți românii care vor să primească ajutorul din partea Ministerului Agriculturii sunt nevoiți să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața prevăzută, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere. Restul producției se poate folosi pentru depozitare. Românii care se ocupă de cultivarea cartofilor mai trebuie să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2022; să facă dovada producției minime realizate prin documente justificative, în funcție de forma de organizare.

Valorificarea producției prevăzute se face în perioada 6 iunie – 29 noiembrie. Potrivit noii forme a proiectului inițiat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dovada obținerii producției de cartof o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare/documente prin care se face dovada depozitării. Documentele prin care se face dovada depozitării pot fi: fișă de magazie, notă de intrare recepție, contract de custodie, pentru beneficiarii prevăzuți în proiect.

Valoarea sprijinului financiar prin proiectul de minimis este sub forma unei subvenţii, conform Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Ajutorul va fi primit de beneficiarii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în proiect.

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha şi se plăteşte în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C nr.323 din 1 octombrie 2021, pentru schema de ajutor de minimis (…). Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă 15.000 mii lei, reprezentând echivalentul a maximum 3.000 mii euro şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022,”, mai este prevăzut în document.