Home > Actualitate > Social > Reforma ajutoarelor sociale în 2024! Noi condiții și elegibilitate clarificate
Actualitate Social

Reforma ajutoarelor sociale în 2024! Noi condiții și elegibilitate clarificate

Majorare salarială de 5% pentru peste 1,3 milioane de bugetari în 2024

Sistemul de ajutoare sociale trece prin transformări semnificative.

Legea 196/2016, care reglementează condițiile de acordare a venitului minim garantat (ajutor social), este în pragul unei actualizări cruciale, impunând noi criterii și condiții pentru 2024. Aceste modificări vizează nu doar simplificarea procesului, dar și asigurarea unui sistem mai echitabil și eficient în sprijinirea persoanelor vulnerabile.

Venitul minim de incluziune (VMI), care va înlocui ajutorul social actual, se adresează în principal familiilor și persoanelor singure aflate în dificultate. Scopul acestuia este prevenirea sărăciei și combaterea riscului de excluziune socială. Flaviu Cozuc, directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Alba, subliniază că beneficiarii actuali ai ajutorului social trebuie să fie conștienți de aceste schimbări și să se pregătească pentru tranziția care va avea loc începând cu ianuarie 2024.

Pentru a beneficia de VMI, solicitanții trebuie să depună cererile la primării, însoțite de documentația necesară și angajamentul de plată. Acestea pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, la serviciile publice de asistență socială sau la primării, în funcție de domiciliul solicitantului. Termenul limită pentru depunerea cererilor este 31 decembrie 2023, cu 60 de zile înaintea intrării în vigoare a noilor reglementări.

Este important de menționat că venitul minim de incluziune se va plăti în luna următoare celei pentru care este destinat, ceea ce înseamnă că sumele pentru luna ianuarie vor fi distribuite în februarie. Acest proces presupune și o verificare riguroasă a validității cererilor de către autoritățile competente.

Ajutor social, condiții de eligibilitate

Conform noilor reglementări, nu toate persoanele vor fi eligibile pentru a primi ajutor social. Excluderea se aplică persoanelor care dețin proprietăți suplimentare în afara locuinței de domiciliu, precum și celor care dețin terenuri în intravilan cu o suprafață mai mare de 1.200 mp în zonele urbane și 2.500 mp în zonele rurale. De asemenea, posesia unui autoturism sau mai multe, cu o vechime de sub 10 ani, constituie un criteriu de ineligibilitate, cu excepția vehiculelor adaptate pentru persoanele cu dizabilități.

Aceste criterii au rolul de a asigura că sprijinul financiar ajunge la cei cu adevărat în nevoie, evitând abuzurile și distribuind resursele într-un mod mai echitabil. Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc o mai bună focalizare a ajutoarelor sociale, concentrându-se pe susținerea celor mai vulnerabili membri ai societății.