Home > Actualitate > Economie > România în Top 3 UE pentru inflație! Vezi clasamentul surprinzător al țărilor
Actualitate Economie

România în Top 3 UE pentru inflație! Vezi clasamentul surprinzător al țărilor

România în Top 3 UE pentru inflație! Vezi clasamentul surprinzător al țărilor

România se numără printre țările UE cu cea mai ridicată rată a inflației, conform datelor Eurostat.

În octombrie 2023, rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a înregistrat o scădere notabilă, ajungând la 3,6%, comparativ cu 4,9% în luna septembrie.

Această evoluție, reflectată în datele furnizate de Eurostat, evidențiază o dinamică economică importantă în cadrul Uniunii. Deși în general inflația a cunoscut o tendință de scădere în majoritatea statelor membre, există excepții notabile, cum ar fi Ungaria (9,6%), Cehia (9,5%) și România (8,3%), care înregistrează cele mai ridicate rate ale inflației.

Contrastul este și mai evident când analizăm statele cu cele mai scăzute rate ale inflației: Belgia, Ţările de Jos și Danemarca, toate înregistrând inflație anuală negativă. Această diversitate în rândul statelor membre UE reflectă diferențe semnificative în ceea ce privește politicile economice, structura pieței și factorii externi influenți.

România, cu o rată anuală a inflației de 8,3% în luna octombrie, se situează în topul țărilor UE cu cea mai ridicată inflație. Comparativ cu luna septembrie, când rata inflației era de 9,2%, se observă o scădere, însă nivelul rămâne îngrijorător. Instituții precum Institutul Național de Statistică (INS) au raportat o creștere semnificativă a prețurilor la mărfurile alimentare (8,66%), nealimentare (6,24%) și servicii (12,20%).

Banca Națională a României (BNR) a menținut prognoza de inflație la 7,5% pentru sfârșitul anului 2023 și a ajustat-o la 4,8% pentru sfârșitul anului 2024, semnificând o anticipare a unei stabilizări treptate. Aceste date indică o preocupare constantă pentru controlul inflației și adoptarea de măsuri monetare adecvate.

Implicațiile Economice și Politicile Monetare

Inflația ridicată în România are implicații directe asupra puterii de cumpărare a populației și asupra deciziilor de investiții. Factorii contributivi includ creșterea prețurilor la energie și alimente, precum și impactul politicilor monetare.

Banca Centrală Europeană (BCE), în efortul de a menține inflația la un nivel de 2% pe termen mediu, a majorat dobânda de referință, acțiune care influențează direct economia zonei euro, inclusiv pe cea a României. Aceste măsuri, deși necesare pentru controlul inflației, au ca efect secundar încetinirea creșterii economice, un echilibru delicat ce trebuie gestionat cu prudență.

Perspective și Prognoze

Raportul trimestrial al BNR din noiembrie 2023 oferă o perspectivă asupra evoluției viitoare a inflației. Se anticipează o rată de 7,7% la finalul primului trimestru din 2024, urmată de o scădere la 6,8% în trimestrul II. Aceste previziuni sugerează o posibilă ameliorare a situației, dar subliniază totodată necesitatea unei monitorizări atente și a unei adaptări flexibile a politicilor monetare și fiscale.