Home > Social Media > Rugaciune puternica pentru izbavirea de depresie, intristare si deznadejde: Cum ne vindecam sufletul
Social Media

Rugaciune puternica pentru izbavirea de depresie, intristare si deznadejde: Cum ne vindecam sufletul

O rugaciune puternica pentru izbavirea de depresie, intristare si deznadejde, pentru vindecarea sufletului si trupului.

O rugăciune puternică pentru izbăvirea de depresie și deznădejde

Stăpâne Mult-Milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, vino și mă vindecă și pe mine, netrebnicul robul Tău. M-am îndepărtat de Tine, am rănit bunătatea și iubirea Ta. Pacătuit am la cer și înaintea Ta, toată fărădelegea am săvârșit-o, arătatu-m-am lipsit de toată virtutea și sănătatea sufletului și a trupului. Slăbănogit-a trupul meu, umplutu-s-a de răutăți sufletul meu, slăbit-a duhul meu. Stricatu-s-a voia mea, toate se înabușă și suferă înlauntrul meu, coboratu-m-am până în iadul cel mai de jos.

Izbăvește-mă, Doamne, de apăsarea și durerea sufletească, și de greutatea inimii care mă stăpânește cu dreptate. Săvârșit-am tot felul de păcate care mă războiesc, care fac chinul meu de nesuferit. Miluiește-mă, Doamne, că eu singur sunt vinovat pentru această pustiire și pieire a sufletului și a trupului meu.

Stăpânitu-m-a iubirea de sine, înrobitu-m-a nepurtarea de grijă, nimicitu-m-a lenevirea! Iartă-mă, Doamne, și vindecă netrebnicul meu suflet. Depărtează de la mine pe duhul cel rău care face de nesuferit sufocarea sufletului și a trupului meu. Ține departe de mine greutatea cea apăsătoare din inima mea.

Slobozește-mi sufletul și trupul de toată nepăsarea, întristarea, plecarea spre păcatul firii, mâhnirea, deznădejdea, nepăsarea, nesimțirea, disperarea și amorțirea cea aducătoare de moarte, căci eu de bunăvoie am adus în sufletul meu toate acestea.

Iartă-mi, Doamne, mărimea păcatelor, vindecă multimea patimilor mele! Ajută-mă ca să nu Te întristez vreodată din pricina patimilor care stăpânesc netrebnicul meu suflet. Ridică de la mine latul cel greu al păcatului, îndepărtează mereu pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Împace viața și sufletul meu, Doamne!

Curățește-mă de toată întinăciunea sufletului și a trupului, ca să pot scăpa de duhurile vicleane, care mi se fac mie întuneric și beznă, deznădejde și chin. Ridică-mă din patul durerii și din asternutul răutății. Apăsarea și frica, și robia gândurilor îndepărteaz-o de la mine! Doamne, facă-se voia Ta, după cum dorești.

Bunăvoința bunătății Tale să zdrobească pe vrăjmașii mei și pe omul cel vechi cu patimile și cu poftele lui. Fie, Doamne, voia Ta spre mine, încât bucurându-mă și veselindu-mă să Te urmez fără tristețe, cu fața veselă și să Te slăvesc, să-Ți cânt și să Te binecuvântez întru toți vecii. Vino și întărește-mă cu puterea Ta proniatoare, ca să Te preaslăvesc și să-Ți cânt Ție, Domnului preamilostiv, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt întru toți vecii. Tu ești aparătorul meu împreună cu Preamilostivul Tău Părinte și cu Mângâietorul Tău Duh în întristările care mă cuprind în toate zilele vieții mele.

Miluiește și iartă, Doamne, sufletul și trupul meu cel apăsat și plin de răutate. Tu ești Bucuria și Lumina, învierea și Viața, Primăvara și Paștele desfătării noastre. Tu ai zis: Ție îți vestesc că: „Nu Mă voi departa de tine și nici nu te voi părăsi”. Tu ești Cel Care Te-ai pogorât până la „vistieriile iadului” căutând oaia cea pierdută, adică pe mine. Miluiește-mă, Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei, Preabinecuvântatei Maici Tale, Bucuria tuturor, cu puterea Cinstitei și de viată făcătoarei Crucii Tale, cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor, netrupeștilor Puteri, cu rugăciunile Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, cu rugăciunile slăviților și întru tot laudaților Apostoli, ale maritilor și bunilor biruitori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtătorilor Părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților Tăi. Amin!

O rugăciune puternică pentru izbăvirea de depresie și deznădejde este un text sfânt și încurajator, care își propune să aducă alinare și să reamintească credincioșilor puterea rugăciunii în momente dificile. Această rugăciune, transmisă de Sava Aghioritul Ieromonah și preluată din volumul „Patimi și depresie. Ce este și cum se vindecă depresia”, pune accentul pe recunoașterea păcatelor și a nevoii de iertare divină, însoțită de invocarea milostivirii și vindecării sufletului și a trupului. Prin intermediul acestei rugăciuni, credincioșii sunt încurajați să caute izbăvirea și să găsească alinare în credință și în puterea divină.

Citeste si