Home > Actualitate > Social > Rugăciunea din Joia Mare! Ce semnifică această zi pentru credincioși și de ce este atât de importantă
Social

Rugăciunea din Joia Mare! Ce semnifică această zi pentru credincioși și de ce este atât de importantă

Rugăciunea din Joia Mare! Ce semnifică această zi pentru credincioși și de ce este atât de importantă

Astăzi este Joia Mare, cea mai importantă zi din Săptămâna Patimilor. Este o zi specială pentru credincioșii de pretutindeni și are o importanță deosebită, având loc mai multe evenimente importante. În Joia Mare, Hristos a spălat picioarele ucenicilor săi și a avut loc Cina cea de Taină. Săptămâna Mare este o perioadă plină de rugăciuni, însă astăzi vorbim despre una deosebită, cu mare putere. Se spune că în această săptămână cerurile sunt deschise, iar minunile se pot întâmpla.

Joia Mare este o zi extrem de importantă pentru credincioși, ea fiind cea a Deniei Mari sau Joia celor 12 Denii. În această zi, credincioșii refac prin rugăciune calea pe care Isus Hristos a făcut-o pentru mântuirea tuturor. Pe lângă spălarea picioarelor și Cina Domnească la care s-a instituit Taina Împărtășaniei, au urmat alte două evenimente importante. În Joia Mare a avut loc rugăciunea din Grădina Ghetsimani, dar și prinderea Domnului.

Spălarea picioarelor ucenicilor de către Hristos este povestită biblic de către Sfântul Ioan Evanghelistul. Acest eveniment are la bază puritatea, Mântuitorul spălând apostolii de păcate. Întreaga scenă înfățișează smerenia și dăruirea prin jertfă. În ordinea cronologică a evenimentelor urmează Cina cea de Taină. Acest moment este unul cu multe semnificații, printre care se arată modul în care el va fi jertfit. Atunci când Mântuitorul a rupt din pâine și a oferit-o apostolilor, acesta le-a spus: „Luați, mâncați, acesta este trupul Meu care se va frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea”. În timp ce mâncau, Hristos a luat un pahar de vin și a zis: „Beţi toţi din el, căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor”.

Pe lista evenimentelor din această zi importantă este și rugăciunea din Grădina Ghetsimani, locul unde Hristos a petrecut ultimele lui clipe înainte de judecată. După Cina cea de Taină, Mântuitorul și apostolii săi au mers în grădină, unde Petru, Iacov și Ioan au fost aleși de Fiul Lui Dumnezeu și duși în cel mai îndepărtat loc. Aici Hristos le-a mărturisit că are sufletul întristat de moarte și i-a rugat să stea de pază. În timp ce acesta vorbea prin rugăciune cu Tatăl, cei trei ucenici au fost cuprinși de un somn adânc. După rugăciune, a trecut dincolo de pârâul Cedrilor, loc în care obișnuia să meargă cu ucenicii lui. De aici începe partea în care Hristos este vândut de Iuda cu un sărut și capturat de soldați. Aceștia au venit pregătiți ca pentru un tâlhar, cu săbii și bețe, «Ca la un tâlhar ați venit să Mă prindeți cu săbii și cu bețe». Mântuitorul a fost capturat și dus a curtea arhiereului Ana, care era socrul Iui Caiafa, unde erau adunați toți cei care cugetau împotriva lui Hristos. Așa se încheie Joia Mare.

Rugăciunea din Joia Mare

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor şi ale ucenicului care Te-a vândut!

Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând:

„Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sunt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre’.

Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele.

Darul Tău cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nicio frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească.

Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt.

Amin.”