Home > Actualitate > Social > Rugăciunea Sfântului Ilie. Se spune pentru izbăvirea de păcate și de boli grele
Actualitate Social

Rugăciunea Sfântului Ilie. Se spune pentru izbăvirea de păcate și de boli grele

Rugăciunea Sfântului Ilie. Se spune pentru izbăvirea de păcate și de boli grele

Acatistul Sfântului Ilie și rugăciunea către marele Sfânt sunt intens rostite în casele și bisericile creștinilor. Rugăciunile de astăzi se spun pentru izbăvirea de păcate și de boli grele, conform scrierilor religioase.

Sfântul Ilie, sau Sfântul aducător de ploi așa cum este acesta cunoscut în tradiția populară, este prăznuit de creștinii ortodocși în fiecare an pe data de 20 iulie, dată la care este bine să fie citit Acatistul Sfântului Ilie. Pe lângă acatist mai este și o rugăciune de dimensiuni mai mici, ușor de citit de persoanele de orice vârstă.

În popor, se spune că rugăciunea către Sfântului Ilie este izbăvitoare de păcate și de boli grele și este bine să fie rostită de credincioși în ziua de 20 iulie 2022, zi în care pică Sfântul Ilie în fiecare an, potrivit calendarului creștin-ortodox, dar și de-a lungul anului, la nevoie.

Unul dintre cei mai importanți proroci din Vechiul Testament, Sfântul Ilie este celebrat ca un mare făcător de minuni și aducător de ploi în vreme de secetă. Sfântul și marele Proroc Ilie, înger întrupat în carne ce a primit de la Dumnezeu puterea de a deschide și închide cerurile, iar în această zi se spune în popor că încă mai face minuni.

Rugăciune către Sfântul Ilie

„Preamărite și preaminunate proorocule al lui Dumnezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viața ta îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu Atotțiitorul, cu semnele și cu minunile tale, și cu marea lui Dumnezeu bunăvoință față de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc; învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul schimbării Lui la față, acum sălășluind în locașurile raiului și stând în fața tronului Împăratului ceresc, auzi-ne pe noi păcătoșii și nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în fața sfintei tale icoane, și cu umilință alergăm către mijlocirea ta.

Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, să ne dea nouă duhul pocăinței, al izbăvirii de păcate și cu atotputernica Sa bunăvoință să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îndrumâdu-ne spre tot lucrul bun; ca să ne întărească în lupta împotriva poftelor și a patimilor noastre, sădind în inimile noastre duhul smereniei, al blândeții, duhul iubirii de aproapele nostru, al bunătății, al răbdării, al înțelepciunii, al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu și al izbăvirii aproapelui.

Mijlocește, proorocule al lui Dumnezeu, păstoriților noștri râvna fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune în purtare și învățătura, cucernicie și tărie în ispite; judecătorilor dăruiește-le nepărtinire și lepădare de pofta câștigurilor, dreptate și milă față de cei obijduiți. Să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice în Împărăția lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine cinste și închinăciune, împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Recomandări autor