Home > Actualitate > Social > S-a dat legea pentru toți elevii. De aici înainte adio cu telefonele în școli. Părerile sunt împărțite
Actualitate Social

S-a dat legea pentru toți elevii. De aici înainte adio cu telefonele în școli. Părerile sunt împărțite

S-a dat legea pentru toți elevii. De aici înainte adio cu telefonele în școli. Părerile sunt împărțite

Luni, Comisia pentru Învățământ a Camerei Deputaților a adoptat un amendament propus de PNL, PSD și Ministerul Educației, care interzice deținerea armelor, consumul de droguri, alcool sau alte substanțe interzise, fumatul și jocurile de noroc pe teritoriul școlilor, dar si a telefonelor mobile. Aceste măsuri au ca scop crearea unui mediu sigur atât pentru elevi cât și pentru profesori.

Siguranța pe primul loc: interdicții stricte pentru elevi

Elevii sunt astfel obligați să-și manifeste înțelegerea, toleranța și respectul față de întreaga comunitate școlară. Printre altele, li se cere să participe la toate orele și să se pregătească temeinic pentru fiecare materie și să respecte regulamentele și deciziile instituției de învățământ din care fac parte.  Mai mult ei trebuie să se îmbrace adecvat pentru școală indiferent că sunt de acord cu asta sau nu.

De asemenea elevii au datoria de a-și informa dirigintele, direct sau prin intermediul părinților, tutorilor sau reprezentanților legali, despre imposibilitatea participării la ore din cauza bolii. De asemenea, trebuie să respecte normele de siguranță și sănătate la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor. Mai mult ei trebuie și însușească și norme despre protecția civilă și protecția mediului, în funcție de înțelegerea, vârsta și caracteristicile fiecaruia în parte.

Pe mai departe elevilor li se interzice să:

  1. Elevilor li se interzice să modifice sau să completeze documente școlare, cum ar fi cataloage, carnete de elev, legitimații și altele asemenea.
  2. Elevilor nu le este permis să introducă sau să răspândească în instituția de învățământ preuniversitar materiale care atentează la independența, suveranitatea, unitatea și integritatea națională sau care cultivă violența, intoleranța sau ura.
  3. Este interzisă distrugerea bunurilor instituției de învățământ preuniversitar.

Armele, produse pirotehnice dar și utilizarea telefoanelor devin strict interzise

Elevii nu au voie să aducă sau să folosească arme sau produse pirotehnice, inclusiv muniție, petarde, detonatoare sau obiecte similare, spray-uri lacrimogene, spray-uri paralizante sau alte obiecte ca acestea. Așadar deși confiscarea bunurilor elevilor este ilegală, există și excepții în cazurile în care acestea reprezintă un pericol iminent pentru elev sau pentru alte persoane.

Mai mult în nicio situație, elevii nu au voie să distribuie sau să pună la dispoziție materiale electorale, de prozelitism religios, obscene sau pornografice în incinta școlii sau în timpul activităților școlare online. De asemenea, nu pot adopta un comportament insultător, indecent, intimidant, discriminatoriu sau violent față de alți elevi, profesori sau personalul auxiliar.

Amendamentul prevede pe mai departe  că elevii din ciclul primar și gimnazial nu au voie să folosească telefoane mobile sau alte dispozitive de comunicare electronică în timpul orelor de curs sau al activităților școlare desfășurate în afara clădirii școlii. Excepție vor face cazurile în care acestea sunt utilizate în scopuri educaționale sau în zone special autorizate de regulamentul intern al școlii.

În funcție de politica liceului, elevilor li se poate interzice utilizarea acestor dispozitive în timp ce se află în incinta școlii sau participă la activități extrașcolare. Încă o excepție de la această regulă o vor face și echipamentele special aprobate pentru elevii cu deficiențe.

Aducerea unor schimbări semnificative în educație

Statutul elevului a fost ratificat de Ministrul Educației, în urma consultărilor cu Consiliul Național al Elevilor și alți parteneri de dialog ai Ministerului Educației, oferind informații din ce în ce mai specifice despre drepturile, obligațiile și interdicțiile care se aplică elevilor.

Elevii din unitățile de învățământ preuniversitar ale sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională sunt guvernați de statutul elevului acestor instituții, aprobat prin ordinul șefilor ministerelor respective, cu avizul Ministerului Educației. Acest statut reglementează drepturile, obligațiile, recompensele și sancțiunile acestor elevi.

Elevii din unitățile de învățământ militar postliceal sunt supuși drepturilor, responsabilităților, recompenselor și pedepselor prevăzute în regulamentele de organizare și funcționare ale unităților respective, aprobate de ministerul de resort.

Aceste modificări legislative vizează protejarea și promovarea unui mediu școlar sigur, stabil și propice învățării pentru toți elevii. Prin introducerea acestor norme și interdicții, se așteaptă să se reducă cazurile de violență, vandalism și comportamente antisociale în școli.

Implicații și responsabilități pentru părinți și profesori

Părinții, tutorii și profesorii au, de asemenea, un rol important în aplicarea și respectarea acestor norme. Ei trebuie să colaboreze și să comunice deschis pentru a se asigura că elevii înțeleg și respectă noile reguli stabilite. În cazul în care apar probleme, părinții și profesorii trebuie să lucreze împreună pentru a aborda aceste situații și a găsi soluții adecvate.

Este esențial deci ca, în paralel cu aceste măsuri, să se promoveze o educație bazată pe prevenire și responsabilitate în rândul elevilor. Instituțiile de învățământ, împreună cu părinții și profesorii, trebuie să îi învețe pe tineri să ia decizii informate și să înțeleagă consecințele acțiunilor lor. Astfel, se va contribui la formarea unei generații responsabile și conștiente de importanța respectării normelor și a drepturilor celorlalți.

Restricțiile impuse asupra utilizării dispozitivelor electronice în școli reflectă îngrijorările legate de impactul pe care acestea îl pot avea asupra atenției și performanței școlare a elevilor. În același timp, aceste reguli subliniază necesitatea de a se găsi un echilibru între beneficiile aduse de tehnologie în educație și riscurile asociate cu utilizarea neadecvată a acestor dispozitive.

Deși există un număr semnificativ de elevi care resimt în mod negativ și se arată nemulțumiți de implementarea anumitor măsuri, se observă, de asemenea, că mulți părinți și, în special, bunici susțin aceste inițiative. Numeroși pensionari privesc cu nostalgie spre perioada în care erau ei înșiși elevi și recunosc importanța disciplinei aplicate tinerilor încă de la vârste fragede.

Mai mult, vârstnicii, în special, susțin că, pentru a asigura formarea acestor copii în adulți responsabili, capabili să își achite facturile la energie și ratele bancare, este necesar ca aceștia să dobândească valori autentice și să adere la un mediu social bine structurat și ordonat.