Home > Actualitate > Salariații și foștii salariați vor avea acces online la Revisal. Proiectul a fost aprobat de Camera Deputaților
Actualitate

Breaking: Salariații și foștii salariați vor avea acces online la Revisal. Proiectul a fost aprobat de Camera Deputaților

Salariații și foștii salariați vor avea acces online la Revisal. Proiectul a fost aprobat de Camera Deputaților
Foto: Pexels.com

Camera Deputaților a adoptat, în cursul acestei dimineți, un nou proiect de amploare. Este vorba despre documentul de lege care prevede posibilitatea ca salariații sau foștii salariați să aibă acces online la datele proprii din Registrul general de evidență a salariaților – Revisal. În acest sens, angajații vor putea să își verifice mai ușor documentele și statutul, fără să fie nevoiți să se prezinte fizic la vreo instituție.

După lungi dezbateri, politicienii au ajuns la un acord și au înțeles necesitatea proiectului. S-au înregistrat 274 de voturi „pentru” și o singură abținere.

Ce prevede noul proiect aprobat astăzi de Camera Deputaților

Propunerea legislativă modifică și completează art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, în sensul creării cadrului legal pentru ca salariați/ foștii salariați să poată accesa online registrul de evidență a salariaților cu privire la datele proprii. Proiectul a fost propus de mai mult timp, însă doar acum a putut primi votul final.

Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaţilor, data angajării, funcţia/ ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, nivelul şi specialitatea studiilor absolvite, tipul contractului individual de muncă, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, perioada detaşării şi data încetării contractului individual de muncă„.

Registrul general de evidență a salariaților este accesibil online pentru salariați/ foști salariați, în privința datelor care au legătură doar cu activitatea acestora. Dreptul de acces se limitează la vizualizarea, descărcarea și tipărirea acestor date, precum și la generarea online și descărcarea unui extras din registru personal. Alte persoane nu pot fi verificate, deoarece în România este obligatoriu regulamentul GDPR.

Mai mult, noul document de lege mai prevede și că vechimea în muncă și/ sau în specialitate poate fi dovedită și cu extrasul, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. Prin acest beneficiu, românii nu vor mai fi nevoiți să meargă la fostele locuri de muncă după acte sau la arhivele locale și județene.

Metodologia de întocmire a registrului general de evidenţă a salariaţilor, înregistrările care se efectuează, condiţiile privind accesul online al salariaţilor sau al foştilor salariaţi la datele din registru, inclusiv condiţiile privind dovada vechimii în muncă şi/ sau în specialitate, precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”, mai prevede proiectul.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a proiectului aprobat astăzi de politicieni, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, se decide procedura de acces online a salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților.

Se vor mai decide și modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condițiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/ sau în specialitate, potrivit dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, potrivit legii aprobate azi. Camera Deputaților este for decizional pentru acest proiect de lege.

Recomandări autor