Home > Actualitate > Social > Sărbători religioase 1 ianuarie. La români sunt două mari sărbători
Actualitate Social

Sărbători religioase 1 ianuarie. La români sunt două mari sărbători

calendar

Creștinii ortodocși sărbătoresc în prima zi a lunii ianuarie două sărbători foarte imprimante. Este vorba despre Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Tăierea Împrejur cea după Trup a Domnului.

Astăzi este celebrat Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, şi mama sa, Sf. Emilia (Anul Nou. Tedeum. Harţi). Greco-catolicii celebrează tăierea împrejur a Domnului Nostru Iisus Hristos și pe Sfântul Vasile cel Mare, fiind și Anul Nou civil. Te Deum. De partea cealaltă, la romano-catolici este Sfânta Maria, nascătoarea de Dumnezeu.

Sărbătoarea de 1 ianuarie

Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului Hristos, când i s-a pus numele de Iisus, în a opta zi după naştere, se sărbătoreşte în fiecare an de Biserica Ortodoxă, la 1 ianuarie.

Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a primit tăierea împrejur, act care confirma legământul poporului israelit cu Dumnezeu, pe de o parte ca să împlinească legea, cum însuşi Mântuitorul spune în Evanghelie: „N-am venit să stric legea, ci s-o împlinesc”, iar pe de altă parte pentru a arăta fără tăgadă că a luat trup adevărat, iar cei necredincioşi să nu aibă temei să susţină că Hristos cu nălucire S-ar fi născut.

„Dacă n-a fost trup, pe cine a tăiat Iosif împrejur? Cel ce a fost cu trup adevărat S-a şi tăiat împrejur ca un om, şi cu sângele Său S-a roşit Pruncul, ca un fiu omenesc şi, durându-L, plângea, precum se cădea firii omeneşti”. (Sfântul Efrem Sirul – Vieţile Sfinţilor).

Conform scrierilor religioase ce au dăinuit de-a lungul timpului, Maica Domnului şi dreptul Iosif au împlinit Legea veche. Este vorba despre legea care spunea că orice prunc de parte bărbătească să fie tăiat împrejur în a opta zi de la naştere, pentru a se deosebi de popoarele păgâne şi pentru a consfinţi legământul încheiat cu Dumnezeu:

„Iar tu şi urmaşii tăi din neam în neam să păziţi legământul Meu. Iar legământul dintre Mine şi tine şi urmaşii tăi din neam în neam, pe care trebuie să-l păziţi, este acesta: toţi cei de parte bărbătească ai voştri să se taie împrejur. Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul legământului dintre Mine şi voi”. (Facerea; cap. 17 – 9, 10, 11.

Recomandări autor