Home > Actualitate > Politică > Schimbări majore în legislația României: proprietarii de locuințe sunt afectați! Reglementări pentru clădirile cu risc seismic
Actualitate Politică

Schimbări majore în legislația României: proprietarii de locuințe sunt afectați! Reglementări pentru clădirile cu risc seismic

Schimbări majore în legislația României: proprietarii de locuințe sunt afectați! Reglementări pentru clădirile cu risc seismic

O nouă legislație, aprobată de Guvernul României în martie 2023, aduce schimbări semnificative referitoare la clădirile cu risc seismic.

Aceste modificări vin să impună norme stricte privind închirierea și utilizarea acestor imobile, având un impact major asupra proprietarilor și, implicit, asupra pieței imobiliare.

Una dintre prevederile cruciale ale acestei legi interzice închirierea, cedarea în comodat sau folosința apartamentelor situate în blocurile de locuințe care sunt clasificate ca având risc seismic de gradul I.

„Se interzice închirierea sau cedarea în comodat/folosință a spațiilor cu destinația locuință din clădirile încadrate în raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI, începând cu data încadrării în clasa de risc seismic RsI, până la terminarea lucrărilor de intervenții realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a clădirii existente”.

Legiuitorul, prin vocea fostului ministru al dezvoltării, Cseke Attila, pune accent, în mod special, pe clădirile cu risc seismic de gradul I, acestea având potențialul de a se prăbuși în eventualitatea unui seism major.

Proiectul legislativ nu se limitează doar la închiriere, ci adaugă și interdicții pentru desfășurarea de activități comerciale și pentru afișarea de reclame în sau pe clădirile cu risc seismic I și II.

„Este strict interzisă desfăşurarea activităţilor comerciale de orice natură, precum şi amplasarea de mijloace publicitare pe faţada şi/sau pe terasa/învelitoarea imobilului, suspendarea de stâlpi, pereţi, scări interioare şi altele asemenea în cazul clădirilor încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII”.

Aceste măsuri legislative au fost propuse și susținute în urma evenimentelor seismice care au avut loc în România și în Turcia, evidențiind necesitatea unor astfel de reglementări stricte.

Finanțare nerambursabilă pentru consolidare

Pentru a diminua impactul acestei legi, Guvernul a prevăzut măsuri de sprijin financiar. Sunt astfel disponibile finanțări nerambursabile de 100% pentru consolidarea clădirilor, oferind un sprijin substanțial autorităților locale pentru a adresa problematica riscului seismic. Finanțările sunt duble comparativ cu cele oferite de țări precum Japonia.

Inclusive, în vara anului trecut, s-au înregistrat modificări semnificative în legislația referitoare la consolidarea de risc seismic. S-a implementat un program investițional, care oferă finanțare nerambursabilă atât pentru blocuri de locuințe, cât și pentru clădiri publice.

Programul național de consolidare, aprobat prin Legea 212/2022, a alocat pentru anul 2023 un buget de 200 de milioane de lei din credite bugetare și 500 de milioane de lei din credite de angajament. Până în prezent, au fost depuse cereri de finanțare pentru consolidarea seismică a 366 de clădiri, din care 145 de proiecte, în valoare de peste 3,27 miliarde de lei, au fost considerate eligibile.

Conform datelor Ministerului Dezvoltării, în România există peste 2.600 de clădiri clasificate în clasele de risc seismic I și II, majoritatea acestora, aproximativ 400, fiind localizate în București, iar 350 în zona centrală a capitalei.