Home > Actualitate > Justiție > Schimbări majore în pensiile militare 2024! Ce se întâmplă cu întocmirea dosarelor de pensie
Actualitate Justiție

Schimbări majore în pensiile militare 2024! Ce se întâmplă cu întocmirea dosarelor de pensie

Noua metodologie pentru pensii militare 2024: modificări importante pentru întocmirea dosarului de pensie.

Ministrul Apărării Naționale, ministrul Afacerilor Interne și directorul Serviciului Român de Informații au aprobat o nouă metodologie pentru pensiile militare, conform unui Ordin comun publicat în Monitorul Oficial.

Această nouă metodologie reglementează întocmirea dosarelor pentru toate tipurile de pensii acordate în cadrul Sistemului de Asigurări Sociale pentru Militari, conform Legii pensiilor militare de stat nr. 223/2015.

Una dintre modificările aduse prin Ordinul comun nr. 25/2024 se referă la posibilitatea solicitantului dreptului la pensie de serviciu sau pensie de invaliditate de a-și exprima opțiunea privind alegerea lunilor consecutive corespunzătoare perioadei în care și-a desfășurat activitatea până la data de 1.01.2030. Acest lucru vine în sprijinul beneficiarilor de pensii militare, oferindu-le posibilitatea de a avea o implicare mai mare în procesul de pensionare.

De asemenea, s-a introdus o nouă prevedere conform căreia structurile prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015 trebuie să transmită, în format letric și electronic, dosarul de pensionare către casa de pensii sectorială competentă potrivit legii. Aceasta vine să asigure o mai mare transparență și eficiență în procesul de acordare a pensiilor militare.

Actualizarea situației soldelor/salariilor brute lunare

O altă modificare importantă adusă de noua metodologie se referă la specificarea situației soldelor/salariilor brute realizate la funcția de bază, corespunzătoare lunilor consecutive de activitate. Aceste informații trebuie să fie actualizate cu indicele prețurilor de consum lunar, la data deschiderii drepturilor de pensie, conform prevederilor Legii nr. 223/2015. Această actualizare vine în sprijinul beneficiarilor de pensii militare, asigurându-le o bază de calcul corectă pentru stabilirea pensiei.

De asemenea, conform articolului 20 din noua metodologie, transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în fișa de pensie se realizează de către unitățile militare ale Ministerului Apărării Naționale prin intermediul unei aplicații informatice create de către Comandamentul apărării cibernetice, conform cerințelor specificate de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale. Această măsură vine să asigure o mai bună gestionare a datelor și o eficiență sporită în procesul de acordare a pensiilor militare.