Home > Social Media > Schimbări majore pentru pensionari începând cu 1 septembrie 2024: Noua lege a pensiilor și recalcularea acestora
Social Media

Schimbări majore pentru pensionari începând cu 1 septembrie 2024: Noua lege a pensiilor și recalcularea acestora

Noua lege a pensiilor din septembrie 2024 include recalcularea pensiilor. Înțelegeți cum funcționează noua formula de calcul.

Începând cu data de 1 septembrie 2024, pensiile vor fi supuse unei noi legislații și recalculări. Însă, această modificare nu este înțeleasă pe deplin de către toți pensionarii, mulți dintre aceștia sperând să obțină sume mai mari de bani. Totuși, trebuie remarcat faptul că există și pensionari care vor primi aceeași sumă de bani ca și până acum.

În prezent, pentru a beneficia de o pensie, este necesar un stagiu minim de cotizare de 15 ani, ceea ce înseamnă că trebuie să fi lucrat pe bază de contract de muncă pentru această perioadă. Conform noii formule de calcul, la o vechime de cel puțin 15 ani, pensionarul va primi 45% din salariul minim brut și încă 1% din acesta pentru fiecare an suplimentar.

Marius Budai, fost ministru al Muncii, a explicat că persoanele care au stagiul minim de cotizare vor putea beneficia de indemnizația minimă socială, în valoare de 1.281 de lei, în cazul în care pensia rezultată din calculul clasic ar fi mai mică.

Detaliile noii legi a pensiilor specifică faptul că pensia pentru limita de vârstă se acordă la împlinirea vârstei standard de pensionare, cu condiția realizării unui stagiu de cotizare contributiv de minimum 15 ani. Însă, la calculul acestui stagiu de cotizare contributiv de 15 ani nu sunt incluse perioadele asimilate, cum ar fi studiile superioare, stagiul militar, sporurile pentru condiții de muncă deosebite sau speciale, perioadele necontributive anterioare datei de 1 aprilie 2001 și perioadele recunoscute în baza Decretului Lege 118/1990.

Pentru a putea beneficia de pensia de limită de vârstă, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de vârstă standard de pensionare și stagiul minim de cotizare, conform Legii nr. 263/2010. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei, iar stagiul minim de cotizare este de 15 ani pentru ambele sexe, totul urmând a se atinge în mod gradual.

Pentru înscrierea la pensia pentru limita de vârstă sunt necesare anumite acte, printre care cerere tip, carnetul de muncă (original), carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original), actele de stare civilă ale solicitantului, livretul militar, diploma de absolvire a învățământului universitar, adeverință privind sporurile cu caracter permanent, adeverință privind condițiile de muncă deosebite sau speciale, procura specială pentru mandatar și adeverința care să ateste perioadele de activitate realizate după 1 ianuarie 2011.