Home > Actualitate > Justiție > Se dă lege în România! Ministerul Apărării Naționale propune schimbări importante în privința statutului rezerviștilor voluntari
Justiție

Se dă lege în România! Ministerul Apărării Naționale propune schimbări importante în privința statutului rezerviștilor voluntari

Se dă lege în România! Ministerul Apărării Naționale propune schimbări importante în privința statutului rezerviștilor voluntari

Noul proiect de lege, care a fost pus în dezbatere publică, vizează revizuirea normelor metodologice referitoare la această categorie de personal militar. Care sunt modificările propuse și ce înseamnă ele pentru cei interesați?

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), proiectul de ordin propune actualizarea criteriilor specifice de recrutare a candidaților care doresc să devină rezerviști voluntari. Scopul principal este alinierea acestor criterii la modificările legislative recente și la reglementările existente. Astfel, se urmărește ca normele să reflecte în mod corect și precis peisajul legislativ actual în ceea ce privește rezerviștii voluntari.

Una dintre modificările propuse se referă la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care aspiră să devină rezerviști voluntari. Printre criteriile prezentate în proiectul de ordin se află: deținerea unui grad corespunzător funcției dorite sau a unui grad cu cel mult două trepte mai mic în cadrul aceleiași categorii de militari, îndeplinirea cerințelor educaționale prealabile și deținerea unui atestat, diplomă sau certificat de calificare profesională valabil și necesar pentru profesia asociată postului dorit. De asemenea, candidații nu trebuie să fi împlinit vârsta de 55 de ani la data limită de depunere a candidaturilor.

Un aspect interesant al noului proiect de ordin este acela că se pun accent pe recrutarea și selecția candidaților care nu au avut pregătire militară prealabilă. Aceștia trebuie să îndeplinească cerințe specifice, cum ar fi deținerea unei diplome de licență sau de masterat de la instituții de învățământ superior acreditate, conform legii, în domenii relevante pentru posturile militare și deținerea unui atestat, diplome sau certificat de calificare profesională necesar pentru profesia asociată postului dorit.

Pentru a deveni rezerviști voluntari, candidații trebuie să treacă prin patru tipuri de teste: teste psihologice, teste fizice, examinarea medicală generală și, dacă este cazul, examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale. Aceste teste vor fi efectuate într-o anumită ordine și vor avea rolul de a evalua capacitățile și aptitudinile candidaților în vederea îndeplinirii cu succes a misiunilor și sarcinilor militare.