Home > Actualitate > Se dau 480 de lei lunar de la stat! Cererea trebuie depusă până pe 31 decembrie
Actualitate

Se dau 480 de lei lunar de la stat! Cererea trebuie depusă până pe 31 decembrie

Se dau 480 de lei lunar de la stat! Cererea trebuie depusă până pe 31 decembrie

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a anunțat o inițiativă menită să schimbe viețile a mii de români: introducerea Venitului Minim de Incluziune (VMI).

Acest program este destinat să înlocuiască veniturile garantate anterior, cum ar fi venitul minim garantat (VMG) și alocațiile pentru sprijinirea familiei (ASF), aducând o viziune nouă și mai cuprinzătoare asupra ajutorului social.

Venitul Minim de Incluziune nu este doar un simplu ajutor financiar, ci un sistem complex care îmbină două componente esențiale: sprijinul pentru incluziune și sprijinul pentru familia cu copii. Prin această abordare, se urmărește satisfacerea nevoilor diverse ale beneficiarilor, oferind un cadru mai adaptat realităților sociale actuale.

Pentru a beneficia de VMI, solicitanții trebuie să depună o cerere unică care să includă ambele componente ale programului. Evaluarea și acordarea drepturilor se va face în funcție de veniturile familiei și de structura acesteia, stabilindu-se astfel eligibilitatea pentru una sau ambele componente ale VMI.

Procedura și condiții de accesare

Accesarea acestui venit presupune parcurgerea unui proces clar definit, cu documentație specifică. Actele necesare includ cererea standard, declarația pe propria răspundere, angajamentul de plată, actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei, adeverințe de venit, certificate de naștere și de deces, dovada școlarizării copiilor, printre altele. Documentația poate fi înregistrată fizic sau electronic la Serviciul Public de Asistență Socială sprijindin cadrul primăriei unde beneficiarii își au domiciliul sau reședința.

Pentru a fi eligibili, persoanele singure sau familiile trebuie să aibă un venit net egal sau mai mic decât nivelurile maxime stabilite. Cuantumul maxim pentru persoanele fără venituri este de 275 lei/lună/membru de familie, iar pentru persoanele singure de peste 65 de ani, acesta este de 400 lei/lună.

De asemenea, familii cu copii beneficiază de ajutoare financiare diferite, stabilite în funcție de venitul net lunar ajustat și numărul de copii. Acestea variază de la 107 lei pentru o familie cu un copil, până la 480 lei pentru o familie monoparentală cu patru sau mai mulți copii.

Este esențial de menționat că beneficiarii apti de muncă ai VMI au obligația de a participa la acțiuni sau lucrări de interes local și de a căuta activ un loc de muncă prin agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Acest nou sistem, care va deveni efectiv din ianuarie, reprezintă un pas important în direcția asigurării unui sprijin mai eficient și mai cuprinzător pentru categoriile vulnerabile ale societății. Prin îmbinarea sprijinului financiar cu obligațiile de participare activă în societate, VMI are potențialul de a aduce o schimbare semnificativă în viața celor mai puțin favorizați.