Home > Actualitate > Economie > Se dau de la stat 300 de lei pentru tinerii care își iau viața în mâini. Ajutor pentru toți elevii și studenții
Actualitate Economie Social

Se dau de la stat 300 de lei pentru tinerii care își iau viața în mâini. Ajutor pentru toți elevii și studenții

Se dau de la stat 300 de lei pentru tinerii care își iau viața în mâini. Ajutor pentru toți elevii și studenții

Spre deosebire de mulți alți tineri din țara noastră, cei care își completează studiile sunt invitați să își revendice dreptul la un ajutor lunar de 300 de lei din partea statului. Aceștia trebuie doar să își depună cererea la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea cursurilor.

Sistemul de ajutor pentru absolvenți

„Indemnizația de șomaj este accesibilă tuturor absolvenților de liceu sau facultate”, a anunțat Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București. Pentru a fi eligibili, tinerii trebuie să aibă minimum 16 ani și să se înscrie ca persoane în căutarea unui loc de muncă.

Banii provin dintr-un fond finanțat prin 50% din valoarea „indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă”, care se situează, în prezent, la 598 de lei, potrivit Institutului Național de Statistică. Astfel, ajutorul lunar pentru șomeri ajunge la 299 de lei.

Dacă ești unul dintre cei care au terminat studiile recent, ai 60 de zile la dispoziție pentru a te înregistra la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă.

„În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei încheierii situației școlare”, se precizează în comunicat. Pentru cei care au restanțe, termenul începe de la data când au reușit să promoveze toate examenele.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a făcut cunoscut că această inițiativă nu are doar rolul de a susține financiar tinerii absolvenți. În cadrul ANOFM, aceștia beneficiază de servicii gratuite de informare și consiliere profesională, mediere a muncii, formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării.

Ce ai nevoie că să pui mâna pe bani?

Pentru a intra în posesia indemnizației de șomaj, tinerii trebuie să depună următoarele documente:

  1. Cererea de înregistrare în care se solicită încadrarea în categoria persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
  2. Actul de identitate (carte de identitate sau pașaport), în original și copie.
  3. Documentele care atestă nivelul de instruire: diploma de bacalaureat sau diploma de licență, în original și copie.
  4. Adeverință din care să rezulte data absolvirii și situația școlară finală.
  5. Certificatul de naștere, în original și copie.

După depunerea documentelor, se așteaptă confirmarea înregistrării ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Într-un interval de maxim 60 de zile, dacă nu se găsește un loc de muncă potrivit pregătirii profesionale, tinerii pot beneficia de indemnizația de șomaj.

Există însă o serie de condiții care, dacă sunt îndeplinite, nu permit accesul la indemnizația de șomaj. Absolvenții nu beneficiază de indemnizație dacă:

  1. Au fost admiși sau urmează cursurile unei forme de învățământ, organizate și/sau acreditate, după caz, în condițiile legii;
  2. Realizează venituri mai mari decât indicatorul social de referință;
  3. Îndeplinesc condiții de pensionare;
  4. Aveau loc de muncă la data absolvirii;
  5. Refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Implicațiile acestui ajutor financiar pentru tineri

Într-o lume în care mai bine de 40% dintre tinerii români cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani locuiesc cu părinții, un astfel de ajutor financiar poate însemna un prim pas către independență. Statistica Eurostat relevă că vârsta medie la care tinerii români părăsesc casa părinților este de 28 de ani. Bărbații se desprind în jurul vârstei de 30 de ani, iar femeile – la 27 de ani.

Această indemnizație, deși nu este foarte mare, poate contribui la acoperirea unor cheltuieli de bază, cum ar fi transportul, o parte din chirie sau chiar achiziționarea unor haine sau alimente. Astfel, absolvenții pot fi încurajați să iasă mai repede din zona de confort oferită de casa părinților și să își croiască propriul drum, fie că își doresc să își găsească un loc de muncă sau să continue studiile.

Prin urmare, acest ajutor oferit de statul român se dovedește a fi nu doar o mână de ajutor pentru absolvenții care se confruntă cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă, dar și un impuls vital pentru a-i îndemna să se lanseze în viața adultă cu mai multă încredere și autonomie.