Home > Actualitate > Economie > Se dau noi ajutoare sociale de stat pentru familiile cu copii. Din martie, luna asta, avem parte de a doua mărire
Actualitate Economie Social

Se dau noi ajutoare sociale de stat pentru familiile cu copii. Din martie, luna asta, avem parte de a doua mărire

Se dau noi ajutoare sociale de stat pentru familiile cu copii. Din martie, luna asta, avem parte de a doua mărire

Venitul minim pentru incluziune din România a fost majorat recent în martie 2024, reflectând ajustările anuale dictate de rata inflației, așa cum prevede legislația în vigoare. Această creștere reprezintă a doua modificare a venitului minim pentru incluziune în acest an, o situație atipică, deoarece în mod obișnuit ajustările sunt corelate cu indicatorul social de referință (ISR).

La începutul anului 2024, venitul minim pentru incluziune a înlocuit venitul minim garantat și alocația de susținere a familiei, fiind destinat celor care îndeplinesc criteriile stabilite prin lege. Acest venit se împarte în două categorii principale: sprijinul pentru incluziune și sprijinul destinat familiilor cu copii, așa cum este stipulat în Legea 196/2016.

Potrivit aceleiași legi, valoarea venitului minim de incluziune și a componentelor sale se ajustează automat în fiecare an în luna martie, pe baza ratei medii anuale a inflației comunicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Pentru anul 2023, INS a indicat o rată a inflației de 10,4%, cifră care a afectat atât cuantumul venitului minim de incluziune, cât și pe cel al altor forme de sprijin financiar de stat asociate cu ISR.

În România, venitul minim garantat, care cuprinde ajutorul de integrare și sprijinul acordat familiilor cu minori, a fost recent actualizat, ținând cont de necesitățile economice generate de schimbările ratei inflației.

Conform informațiilor oferite de Ministerul Muncii, începând cu data de 1 ianuarie 2024, venitul minim garantat a fost revizuit cu un procent de 13,8%, acesta reflectând rata medie a inflației pe anul 2022.

Această corecție a fost urmată de o altă creștere în martie 2024, moment în care veniturile au fost indexate din nou, de această dată conform ratei inflației din 2023, stabilind astfel un nou prag pentru venitul minim.

Mai detaliat, noile sume pentru venitul minim garantat sunt următoarele: venitul net lunar destinat ajutorului de integrare a crescut de la 275 lei la 346 lei, pe când sprijinul acordat familiilor cu copii a avansat de la 700 lei la 879 lei. De asemenea, pentru persoanele în vârstă de 65 de ani sau mai mult, venitul net lunar a ajuns la 504 lei, crescând de la 400 lei.

Aceste modificări survin într-un moment în care venitul minim garantat nu mai este direct legat de indicatorul social de referință (ISR), ci se actualizează anual bazându-se pe rata inflației, evidențiind un pas semnificativ în adaptarea sistemului de asistență socială la realitățile economice actuale.

De la 1 martie 2024, sprijinul financiar acordat familiilor cu copii din România a crescut semnificativ, subliniind dedicarea autorităților de a susține dezvoltarea copiilor într-un cadru familial solid și prosper. Această majorare a sumelor alocate este vitală în climatul economic prezent și are ca scop diminuarea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții pentru familiile cu venituri modeste.

Iată cum se prezintă detaliile acestei majorări: o familie cu doi părinți și un copil va primi acum 135 lei, față de 122 lei cât primea înainte. Dacă familia are doi copii, suma se va dubla, iar pentru trei copii, ajutorul va fi de 405 lei. O familie cu patru sau mai mulți copii va beneficia de 539 lei, față de 488 lei cât era anterior.

Pentru familiile cu un singur părinte, majorările sunt și mai semnificative: de la 137 lei la 152 lei pentru un copil și până la 604 lei pentru cele cu patru sau mai mulți copii.

În cazul familiilor cu venituri medii, cu venit per adult echivalent între 347 și 879 lei, sprijinul pentru un copil a fost crescut de la 97 la 108 lei, iar pentru o familie cu patru sau mai mulți copii, suma a fost majorată de la 387 la 428 lei. Se observă aceleași tendințe pozitive și pentru familiile monoparentale din această categorie de venituri.

Familiile sau persoanele singure care doresc să acceseze venitul minim de incluziune trebuie să depună o cerere la primăria unde își au domiciliul, alături de documentele necesare. Acest demers accentuează nevoia de a avea acces la informații exacte și complete pentru toate familiile eligibile.

Care sunt criteriile specifice de eligibilitate pentru accesarea venitului minim pentru incluziune în România, și cum pot fi acestea interpretate sau aplicate în diferite situații familiale sau individuale?

Venitul minim pentru incluziune (VMI) în România, implementat de la 1 ianuarie 2024, este un program destinat sprijinirii persoanelor și familiilor vulnerabile, înlocuind ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei. Acest venit se compune din două componente principale: sprijin pentru incluziune și sprijin pentru familiile cu copii.

Eligibilitatea pentru VMI se bazează pe nivelul venitului net lunar ajustat, care trebuie să fie mai mic sau egal cu pragurile stabilite prin lege. Pentru ajutorul de incluziune, venitul net nu trebuie să depășească 275 lei pe membru de familie sau 400 lei pentru persoanele singure peste 65 de ani. În cazul ajutorului pentru familiile cu copii, venitul net trebuie să fie de maximum 700 lei pe membru de familie​​​​.

Cuantumul ajutorului de incluziune variază în funcție de veniturile familiei și de numărul de copii. De exemplu, o familie fără venituri primește 275 lei pe lună pe membru de familie, iar o persoană singură în vârstă fără venituri primește 400 lei pe lună.

Familia cu copii poate primi un ajutor care variază între 107 lei (pentru un copil) și 428 lei (pentru patru copii sau mai mulți), în funcție de venitul ajustat și de numărul de copii​​​​.

Procedura de aplicare necesită depunerea unei cereri și a documentației necesare, care poate include diverse acte doveditoare privind situația familiei sau a persoanei singure, inclusiv hotărâri judecătorești și acte de identitate​​​​.

Pentru a beneficia de VMI, persoanele și familiile eligibile trebuie să depună o cerere unică, indiferent de numărul și categoria de ajutoare financiare de care pot beneficia, iar VMI se acordă într-o plată unică lunară​​.

Citeste si