Home > Actualitate > Social > Se schimbă legea! Proprietarii de imobile vor primi amenzi dacă încalcă legea
Actualitate Social

Se schimbă legea! Proprietarii de imobile vor primi amenzi dacă încalcă legea

Se schimbă legea! Proprietarii de imobile vor primi amenzi dacă încalcă legea

O schimbare majoră în legislație vizează înregistrarea cetățenilor români la adresele de domiciliu, stabilind un număr maxim de persoane ce pot locui la aceeași adresă. Adoptată de Camera Deputaților, propunerea legislativă aduce modificări privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

Camera Deputaților a adoptat propunerea legislativă de modificare a Ordonanței de urgență 97/2005, care stabilește că la o adresă nu pot fi înregistrate cu cartea de identitate mai mult de zece persoane. Acest lucru se aplică în cazul în care în Registrul Național de Evidență a Persoanelor sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă.

Excepție de la această regulă fac titularul unui drept locativ asupra imobilului situat la adresă și membrii familiei extinse. Prin familie extinsă se înțelege titularul dreptului locativ, soțul, soția acestuia, rudele titularului și cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amendă cuprinsă între 75 și 150 de lei.

Facilități pentru persoanele defavorizate și emiterea cărții electronice de identitate

Potrivit actului normativ adoptat, persoanele defavorizate care nu pot face dovada adresei de domiciliu, pot înregistra aceasta în baza adeverinței eliberate de către unitatea administrativ-teritorială, din care rezultă adresa la care se stabilește domiciliul.

Pe lângă aceasta, proiectul prevede că, odată cu realizarea condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, cererea pentru acest tip de document se va soluționa de către orice serviciu public comunitar de Evidență a Persoanelor, indiferent de locul de domiciliu sau reședința persoanei fizice.

Obligații pentru găzduirea altor persoane și schimbarea domiciliului

Schimbarea domiciliului devine mult mai flexibilă. Persoanele care găzduiesc alte persoane ce nu au înscrise în actul de identitate adresa la care locuiesc efectiv, vor avea obligația de a se prezenta împreună cu acestea la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul unde este situat imobilul, în vederea exprimării consimțământului de primire în spațiu, cu excepția cazurilor în care persoanele locuiesc în interesul serviciului sau în scop turistic.

Această obligație este stabilită în cazul în care persoanele găzduiesc alte persoane, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

De asemenea, deputații au mai stabilit că persoanele care, din diferite motive, locuiesc la alte adrese decât cea din actul de identitate vor fi obligate ca, în termen de 15 zile de la mutare, să solicite la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor schimbarea domiciliului sau înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței și să ceară înscrierea în cartea de imobil.