Home > Actualitate > Social > Secretul contestării amenzilor de circulație în 2024: Tot ce trebuie să știi ca șofer român!
Actualitate Social

Secretul contestării amenzilor de circulație în 2024: Tot ce trebuie să știi ca șofer român!

Secretul contestării amenzilor de circulație în 2024: Tot ce trebuie să știi ca șofer român!

Cum să contesti o amendă de circulație în 2024? Află ce trebuie să știe șoferii români despre procedura de contestare și actele necesare.

În cazul în care un șofer român primește o amendă de circulație și consideră că aceasta a fost aplicată pe nedrept, legea îi permite să o conteste.

Cu toate acestea, procedura de contestare nu este simplă și necesită respectarea unor condiții și obținerea anumitor documente.

Potrivit Legii O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal de constatare a contravenției trebuie să cuprindă informații esențiale, precum data și locul încheierii acestuia, numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale și împrejurările care pot servi la aprecierea gravității faptei, precum și indicarea actului normativ care sancționează contravenția.

Pentru a contesta procesul-verbal de contravenție, șoferul trebuie să întocmească un dosar de contestație. Acesta trebuie să conțină plângerea, copia procesului-verbal de contravenție, dovada achitării taxei judiciare de timbru și alte documente justificative.

Contestația poate fi depusă în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. Este important ca șoferii să se asigure că dosarul de contestație este complet și că respectă toate cerințele legale pentru a evita respingerea contestației.

În final, este de menționat că nulitatea procesului-verbal poate fi constatată în cazul în care acesta nu conține unele dintre informațiile esențiale, precum numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele fizice sau denumirea și sediul persoanei juridice, fapta săvârșită și data comiterii acesteia sau semnătura agentului constatator.