Home > Actualitate > Economie > Sprijin financiar în Octombrie: Detalii importante pentru pensionari. Cine sunt beneficiarii și cum pot accesa aceste ajutoare
Actualitate Economie

Sprijin financiar în Octombrie: Detalii importante pentru pensionari. Cine sunt beneficiarii și cum pot accesa aceste ajutoare

Sprijin financiar în Octombrie: Detalii importante pentru pensionari. Cine sunt beneficiarii și cum pot accesa aceste ajutoare

Conform prevederilor Ordinului de Urgență nr.168/2022, în octombrie 2023, pensionarii sistemului public, alături de beneficiarii legilor speciale gestionate de casele teritoriale de pensii, care rezidă în România și au venituri sub 3.000 de lei, vor primi ajutoare financiare.

Este important de precizat că aceste ajutoare sunt destinate doar celor care îndeplinesc condițiile stipulate.

Acest ajutor financiar acoperă diverse categorii de venituri:

  1. Pensii din sistemul public, plătite în octombrie 2023;
  2. Pensii din sisteme externe sistemului public, plătite în aceeași lună;
  3. Salarii și venituri echivalente, conform nivelului din iulie 2023;
  4. Drepturile stabilite prin legi reparatorii speciale, cu anumite restricții;
  5. Indemnizația socială pentru pensionari, conform OUG 6/2009.

Criterii și Cuantumuri Specificate

Acest sprijin financiar se acordă în mod diferențiat, bazat pe nivelul veniturilor lunare ale beneficiarilor:

  • 500 de lei pentru cei cu venituri de până la 1.500 lei;
  • 400 de lei pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei;
  • 300 de lei pentru cei cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

Este semnificativ de menționat că în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaș și/sau beneficiarilor legilor speciale, sprijinul financiar se acordă fiecărui urmaș separat. De asemenea, ajutorul financiar este acordat în întregime, chiar dacă veniturile din octombrie 2023 corespund doar unei părți din lună.

Mai mult, la calcularea plafonului de venituri, nu se consideră drepturile restante din perioade anterioare lunii octombrie 2023. Toate aceste ajutoare financiare sunt suportate din bugetul de stat.

Procedura de Acordare și Distribuire

Casa Națională de Pensii Publice a realizat documentele necesare, ce au fost transmise la CN Poșta Română SA pentru distribuire, începând cu 01.10.2023. Sumele acordate ca ajutor financiar sunt specificate pe aceste documente și sunt prezentate separat de valoarea pensiei.

Pentru a evita orice confuzie, aceste sume suplimentare sunt clar evidențiate pe documentele respective, oferind astfel transparență și evitând ambiguitățile. În acest mod, fiecare beneficiar va putea identifica ușor atât valoarea pensiei cât și cuantumul ajutorului financiar primit.