Home > Cultură > Istorie > Timpul și epocile umanității în cosmologia Indiei
Cultură Istorie

Timpul și epocile umanității în cosmologia Indiei

Timpul și epocile umanității în cosmologia Indiei

În hinduism, termenul Yuga înseamnă „vârstă” sau „epocă”, referindu-se la diviziunea timpului la scară cosmică. Hindușii măsoară timpul în cicluri care se numesc Kalpas (ciclurile cosmice), Mahayugas (epocile mari) și Yugas (epocile).

Fiecare epocă mare este împărțită în 4 perioade mai mici:

1) Satya Yuga (Epoca de Aur)

2) Treta Yuga (Epoca de Argint)

3) Dvapara Yuga (Epoca Bronzului)

4) Kali Yuga (Epoca Întunecată).

În hindusim, timpul este mai degrabă circular decât liniar. Universul se manifestă ca un flux continuu care trece prin cele 4 perioade. Pe măsură ce trece de la o perioada la alta, umanitatea se degradează din ce în ce mai mult, ajungând până la distrugerea ordinii la sfârșitul epocii Kali Yuga (Epoca Întunecată). Apoi, ciclul o ia de la capăt și Satya Yuga (Epoca de Aur) începe din nou. Potrivit calculelor, epoca în care trăim astăzi este Kali Yuga. Trecerea de la Satya Yuga la Kali Yuga este asociată cu deteriorarea progresivă a omului: pierderea simțului moral și a evlaviei. Acest traseu este marcat de scăderea duratei și calității vieții oamenilor.

Multe religii spun că umanitatea se afla la început într-o „Epocă de Aur”. Timpul a trecut iar umanitatea a căzut, moralitatea umană s-a deteriorat, precum și relația cu Divinitatea. Religiile avraamice vorbesc despre Grădina Edenului, paradisul în care omul a trăit la început – corespondentul este Satya Yuga (Epoca de Aur) din hinduism. De asemenea, multe forme de spiritualitate spun că omenirea se va reface după epoca decadenței morale și a degenerării sociale. În acest sens, conceptul de Yuga oferă o perspectivă asupra timpului și a evoluției umane.

Pe măsura trecerii timpului, epocile sunt mai scurte iar fiecare ciclu complet are 4.320.000 de ani și este numit Mahayuga (Marea Yuga). O mie de mahayuga înseamnă o zi din viața zeului Brahma, creatorul universului. Satya Yuga durează 1.728.000 de ani, Treta Yuga durează 1.296.000 de ani, Dvapara Yuga – 864.000 de ani iar Kali Yuga, epoca în care ne aflăm, 432.000 de ani. Iată descrierea fiecărei epoci din cosmologia hindusă:

Satya Yuga (Epoca de Aur)

Satya Yuga este prima și cea mai importantă epocă hindusă, similară cu Epoca de Aur din mitologia greacă. În această perioadă, taurul Dharma stă pe toate cele patru picioare. Este numită „Yuga adevărului”- omenirea este condusă de zei iar manifestările oamenilor se apropie de puritatea divinității. Societatea este plină de evlavie și trăiește în armonie iar ura și răul nu există. Nu se fac diferențe sociale între bogați și săraci iar munca și sistemul de comerț nu sunt necesare deoarece totul este posibil prin puterea voinței.

Oamenii nu se îmbolnăvesc și nu îmbătrânesc. Meditația (dyana) este cea mai importantă virtute. Oamenii experimentează Divinul prin realizarea directă a adevărului iar transcederea lumii materiale se face cu ușurință. Oamenii comunică telepatic și simt mereu prezența lui Dumnezeu. De aceea, scrisul și templele nu sunt necesare. În această epocă, apar primele patru încarnări ale zeului Vishnu, zeul care protejează creația: peștele, broasca țestoasă, mistrețul și omul-leu.

Treta Yuga (Epoca de Argint)

Este o epocă frumoasă dar calitatea vieții începe să scadă. Taurul Dharma stă pe trei picioare și este o epoca mentală – puterea psihică este cea mai importantă. Această putere este folosită pentru a distruge iluzia timpului. Religia încă nu a apărut iar cea mai importantă virtute este sacrificiul (yajna). În Treta Yuga apar primele încarnări umane ale zeului Vishnu: Parashurama, Vamana și Rama. Singurul război din această perioadă este cel descris în Ramayana, epopeea antică a poetului Valmiki. În această poveste, eroul Rama îl cucerește pe demonul-rege Ravana.

Dvapara Yuga (Epoca bronzului)

În această perioadă, are loc primul declin al dreptății iar taurul Dharma stă pe două picioare. Moralitatea oamenilor scade iar Vedele, cele mai vechi scripturi hinduse, sunt împărțite în patru: Rigveda, Samaveda, Yajurveda și Atharvaveda. Sistemul de caste și sacrificiile sunt neglijate. Oamenii sunt curajoși și au spirit de competiție. Intelectul divin nu mai există iar oamenii încep să caute plăcerea. Oamenii nu mai sunt sinceri și trăiesc o viață de înșelăciune iar speranța de viață scade la 2000 de ani. Umanitatea este subjugată de dorințe, afectată de foamete și boli. Unii oameni realizează că au greșit și își cer iertare, săvârșind penitență. Unii oameni săvârșesc sacrificii, mai mult pentru beneficiile materiale decât pentru legătura cu Dumnezeu.

În această epocă, cea mai importantă virtute este închinarea (archana). Știința înflorește iar oamenii experimentează spiritualul prin alegeri raționale și energii subtile. Au loc evenimentele descrise în epopeea Mahabharata: se întrupează Krishna, al 8-lea avatar a lui Vishnu. Krishna participă la bătălia dintre drepții Pandavas și corupții Kaurava. În acest text este inclusă Bhagavad Gita sau „Cântarea lui Dumnezeu”, cele mai populare învățături din hinduism. Aici, Krishna îi dezvăluie natura universului războinicului Arjuna. Epoca se încheie cu moartea lui Krishna și întoarcerea sa în tărâmul veșnic Vaikuntha.

Kali Yuga (Epoca Întunecată)

Potrivit interpretărilor hinduse, Kali Yuga a început pe 23 ianuarie 3102 î.Hr. și este epoca în care trăim acum. Este numită „Epoca Întunecată” deoarece oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Taurul Dharma stă într-un singur picior iar moralitatea din zilele noastre este un sfert din moralitatea Epocii de Aur. Oamenii sunt materialiști, preocupați doar de partea văzută a realității și pun accentul pe supraviețuire. Relația cu divinitatea este guvernată de autoritate și superstiție. Cea mai importantă virtute este pomana (daana). Conducătorii sunt preocupați doar de interesele personale, nu mai promovează spiritualitatea și percep taxe nedrepte. În lupta pentru putere, liderii încep să se certe între ei iar oamenii încep să migreze, căutând țări mai prospere.

Lăcomia și mânia devin trăsături comune iar oamenii sunt răi unii cu alții. Oamenii nu-și mai urmează rațiunea și sunt conduși de emoții. Îndrumătorii spirituali nu mai sunt respectați iar indivizii din vârful ierarhiei sociale vor pretinde că spun adevărul. Pofta va fi acceptată iar actul sexual va deveni scopul existenței. Ignoranța se va răspândi iar virtutea se va pierde. Oamenii vor fi mai slabi fizic, mental și spiritual. La finalul ciclului cosmic, demonul Kali (sursa răului) va fi învins de către Kalkin, a 10-a și ultima întrupare a zeului Vishnu, care va restabili ordinea, începând o nouă Epocă de Aur (Satya Yuga).