Home > Actualitate > Social > Tot ce trebuie să știi despre Pensia de Urmaș! Ghid complet pentru sprijinul financiar
Actualitate Social

Tot ce trebuie să știi despre Pensia de Urmaș! Ghid complet pentru sprijinul financiar

Tot ce trebuie să știi despre Pensia de Urmaș! Ghid complet pentru sprijinul financiar

Modalitățile de obținere a pensiei de urmaș în 2024 și documentele necesare pentru a obține acest beneficiu.

Pensia de urmaș este un drept pe care îl au soțul supraviețuitor și copiii în momentul în care asiguratul sau pensionarul trece în neființă.

Această pensie asigură un sprijin financiar în situații dificile și este important ca cei care îndeplinesc condițiile să fie familiarizați cu documentele necesare și procedurile de acordare.

Potrivit Casei Naționale de Pensii, copiii pot beneficia de pensie de urmaș până la vârsta de 16 ani sau până la terminarea studiilor, fără a depăși vârsta de 26 de ani, în cazul în care continuă să studieze conform legii. De asemenea, copiii pot primi pensie de urmaș pe întreaga durată a invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile enumerate mai sus.

Pentru a solicita pensia de urmaș, aplicantul trebuie să întocmească un dosar care să conțină următoarele documente: actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentantului legal, în original și copie, decizia medicală privind capacitatea de muncă, în cazul în care este necesar, decizia de pensie sau talonul de plată a pensiei în cazul în care susținătorul decedat era pensionar, adeverința de studii pentru urmașii cu vârsta peste 16 ani, actul doveditor al cauzei decesului (cu excepția cazurilor în care susținătorul decedat era pensionar), copie a FIAM în cazul decesului cauzat de accident de muncă, copie a formularului BP2 și copie a certificatului medical constatator al decesului în cazul decesului cauzat de boală profesională și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că urmașul nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susținătorului.

Intocmirea dosarului și obținerea pensiei de urmaș implică o procedură complexă, care necesită multiple vizite la instituțiile guvernamentale, precum Casa Județeană de Pensii sau Casa Națională de Pensii. Este important ca cei care doresc să aplice pentru acest tip de pensie să fie bine informați și să se asigure că dosarul lor este complet și conține toate documentele necesare pentru a evita întârzierile și blocajele în procesul de acordare a pensiei de urmaș.

Această pensie reprezintă un sprijin financiar important pentru familiile care se confruntă cu pierderea unui susținător. Asigurarea unui acces facil la informații și o procedură eficientă de acordare a acestei pensii este esențială pentru a asigura drepturile celor care se află în această situație.