Home > Pushuri > Vechime în muncă pe gratis, fără să o cumperi. Legea care îți garantează o pensie mai mare
Pushuri

Vechime în muncă pe gratis, fără să o cumperi. Legea care îți garantează o pensie mai mare

Vechime în muncă pe gratis, fără să o cumperi. Legea care îți garantează o pensie mai mare

Vechimea în muncă beneficiază de o măsură avantajoasă datorată noii legi a pensiilor. Absolvenţii de facultate din România pot obține vechime în muncă pe gratis, fără să o cumpere.

Acest lucru este datorat faptului că anumite perioade, precum cele petrecute pe băncile facultății, serviciul militar sau concediul pentru incapacitate temporară de muncă, pot fi asimilate vechimii în muncă.

Perioade Asimilate Vechimii în Muncă

Reforma vizează o largă categorie de perioade care sunt acum considerate de vechime în muncă. Noua lege specifică că acestea sunt perioadele în care persoana asigurată:

  • A urmat cursuri universitare și a absolvit cu diplomă de licență, master sau doctorat.
  • A făcut serviciul militar obligatoriu, a fost concentrat, mobilizat sau a fost prizonier.
  • A primit indemnizații de asigurări sociale între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006.
  • A fost în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale din 1 ianuarie 2005.
  • A petrecut timp în concediu pentru creșterea copilului începând cu 1 ianuarie 2006.

Diferențieri pentru Absolvenții cu Mai Multe Facultăți

Există, totuși, diferențieri în ceea ce privește persoanele care au absolvit mai multe facultăți. Dacă un asigurat a absolvit mai multe facultăți sau cicluri de studii universitare, numai o singură perioadă de studii universitare va fi luată în calcul pentru stabilirea vechimii în muncă.

Concret, anii de facultate sunt luați în calcul numai dacă nu se suprapun cu perioadele în care asiguratul a fost deja o parte activă a sistemului de asigurări sociale prin contribuțiile sale.

Studiile de masterat și cele de doctorat se înscriu într-o categorie specifică. Sunt considerate vechime în muncă doar în cazul în care studentul nu a avut în același timp un loc de muncă.

Până la 1 septembrie 2024, atunci când intră în vigoare noua lege a pensiilor, legea actuală recunoaște doar facultatea și doctoratul pentru calcularea vechimii în muncă. Însă, pentru a fi luate în considerare, absolventul nu ar fi trebuit să aibă un loc de muncă și să fie asigurat în sistemul de pensii în perioada respectivelor studii.

Beneficii pentru Absolvenți

Prin urmare, vechimea în muncă este un concept care suferă revizuiri generoase pentru absolvenții de facultate din România, aducând beneficii considerabile pentru pensiile acestora, dacă activează în cadrul sistemului de asigurări sociale.

Mutarea poate fi considerată un impuls major pentru recunoașterea contribuției formale a studiilor superioare la sistemul public de pensii.

Citeste si