Home > Actualitate > Social > Vești bune pentru românii cu dificultăți financiare! Apare un nou ajutor financiar din 2024
Actualitate Social

Vești bune pentru românii cu dificultăți financiare! Apare un nou ajutor financiar din 2024

Vești bune pentru românii cu dificultăți financiare! Apare un nou ajutor financiar din 2024

Guvernul român a introdus o nouă formă de sprijin financiar pentru cetățenii aflați în dificultate.

Anunțat de Ministerul Muncii, venitul minim de incluziune (VMI) promite să aducă o schimbare semnificativă în sistemul de asistență socială, începând cu 1 ianuarie 2024. Acest nou program își propune să înlocuiască venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei, oferind o abordare mai integrată și cuprinzătoare în sprijinirea persoanelor vulnerabile.

Venitul minim de incluziune reprezintă un pas important în reformarea asistenței sociale din România. Conform Ministerului Muncii, VMI constă în două componente principale: sprijin pentru incluziune și sprijin pentru familiile cu copii. Scopul acestei inițiative este de a oferi un ajutor mai eficient și mai bine direcționat persoanelor și familiilor care se confruntă cu dificultăți financiare.

Cuantumul ajutorului de incluziune se va calcula în funcție de venitul net ajustat al familiei sau al persoanei singure, iar în cazul celor fără venituri, suma maximă ajunge la 275 lei/lună per membru de familie sau 400 lei/lună pentru persoanele singure de peste 65 de ani. Pentru familiile cu copii, sprijinul financiar va fi determinat în funcție de veniturile familiei și numărul de copii.

Procedura de aplicare pentru Venitul Minim de Incluziune

Procesul de aplicare pentru VMI este conceput pentru a fi cât mai simplu și accesibil. Beneficiarii actuali de ajutor social sau de alocații pentru susținerea familiei sunt încurajați să depună cererea pentru VMI până la 31 decembrie 2023, pentru a asigura continuitatea sprijinului financiar.

Cererea și documentele necesare pot fi înregistrate fie fizic, fie electronic, la Serviciul Public de Asistență Socială de la nivelul primăriei comunei, orașului, municipiului sau sectorului Municipiului București.

Ministerul Muncii a facilitat și procesul de informare, punând la dispoziție o secțiune specială pe pagina web a instituției, unde solicitanții pot găsi toate detaliile necesare despre cum pot accesa acest sprijin.

Această inițiativă vine într-un moment crucial, în contextul creșterii costurilor de trai și al dificultăților economice cu care se confruntă multe familii. Venitul minim de incluziune nu numai că oferă un ajutor financiar necesar, dar reprezintă și un pas înainte în direcția unei abordări mai holistice și mai eficiente a problemei sărăciei. Prin această măsură, guvernul își propune să sprijine integrarea socială și economică a persoanelor vulnerabile, încurajând totodată o mai bună gestionare a resurselor sociale.

Venitul minim de incluziune este mai mult decât un simplu ajutor financiar; este un semnal că societatea românească se îndreaptă spre un sistem de asistență socială mai echitabil și mai adaptat nevoilor reale ale cetățenilor săi.