Home > Pushuri > Se dau intra 700 de LEI în contul Pensionarilor! Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul
Pushuri

Se dau intra 700 de LEI în contul Pensionarilor! Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul

Se dau intra 700 de LEI în contul Pensionarilor! Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul

Președintele Klaus Iohannis a promulgat o serie de acte normative care prevăd să intre 700 de lei în contul pensionarilor care au venituri mai mici de 2.000 de lei. Aceste norme vor fi aplicate imediat după ce vor fi publicate în Monitorul Oficial.

700 de lei în contul pensionarilor cu venituri mici

Înainte de sfârșitul săptămânii, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2022, privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022.

Actul normativ are ca obiect acordarea unui cuantum de 700 de lei pensionarilor sistemului public de pensii, dar și pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri sunt mai mici de 2.000 de lei.

De asemenea, șeful statului a mai promulgat legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2024, privind gestionarea financiară a alocărilor din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură aferente politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021 – 2027.

Acest act are ca obiect stabilirea cadrului financiar general aplicabil proiectelor finanțate din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit şi Acvacultură şi atribuţiile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea asigurării unui management eficient al FEAMPA în ceea ce priveşte gestionarea acestora prin conturi deschise la Banca Naţională a României şi/sau Trezoreria Statului. Acesta propune, de asemenea, un cadru general pentru acordarea prefinanţărilor către beneficiari şi pentru utilizarea mecanismului cererii de plată şi/sau cererii de rambursare.

Proiectul va stabili norme în materia efectuării plăţilor, avansuri, garanţiilor şi debitelor, respectiv completarea fluxurilor financiare cu reglementări specifice situaţiilor apărute în derularea fondurilor provenite din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit şi Acvacultură, pentru a asigura un flux financiar constant la nivelul beneficiarilor.

Aderarea României la Protocolul referitor la stabilirea sediului

Un alt document semnat de Klaus Iohannis a fost decretul pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Protocolul referitor la stabilirea sediului. Acest document, adoptat la Dijon la 21 mai 2022, modifică acordului privind înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului, adoptat la Paris la 3 aprilie 2001 (E 106 din 30 mai 2024) şi decretul pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru privind înfiinţarea Alianţei Solare Internaţionale (ISA). Acestea două au fost deschise spre semnare la Marrakesh la 15 noiembrie 2016 şi semnat de România în Dubai, Emiratele Arabe Unite, la 3 decembrie 2023 (E 111 din 6 iunie 2024).

Legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 125/2023 pentru completarea art. 13 din Legea nr. 195/2018 a fost promulgată vineri, 21 iunie. Aceasta prevede aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, precum şi a art. 12 din Legea 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.

Beneficiarii programului de sprijin pentru crescătorii de suine și cei din sectorul avicol pot cere prelungirea cu 6 luni a aplicării clauzei suspensive. Aceeași prevedere este valabilă și pentru beneficiarii Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.

Normele privind cuantumul de 700 de lei în conturile pensionarilor vor fi aplicate imediat după ce vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Citeste si