Home > Actualitate > Economie > Alertă pentru beneficiarii de pensii de urmaș! Ce trebuie să facă până pe 25 septembrie
Economie

Alertă pentru beneficiarii de pensii de urmaș! Ce trebuie să facă până pe 25 septembrie

Alertă pentru beneficiarii de pensii de urmaș! Ce trebuie să facă până pe 25 septembrie

Beneficiarii de pensie de urmaș sunt avertizați să depună un document până la 25 septembrie pentru a continua să primească banii.

Anunț crucial pentru beneficiarii de pensii de urmaș: Termen limită pentru depunerea documentelor.

Casele județene de pensii din întreaga țară aduc la cunoștință un anunț esențial pentru toți beneficiarii de pensie de urmaș. Pentru a continua să beneficieze de acest drept, este imperativ să depună un document special până la data de 25 septembrie. Dacă nu îndeplinesc această cerință, banii vor fi pierduți definitiv.

Beneficiarii de pensii de urmaș, în special copiii care beneficiază de acest drept, trebuie să demonstreze că își continuă studiile, deoarece nu lucrează, dar primesc o sumă de bani lunar. Aceste reguli se aplică atât copiilor cu vârsta peste 16 ani, cât și celor cu vârsta de până la 26 de ani.

Conform articolului 84, litera b) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaș dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani. Dacă copilul beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile menționate în articolul 84, litera b), nu poate face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Ca regulă generală, copiii urmași în vârstă de peste 16 ani sunt obligați să prezinte un certificat care să demonstreze că în anul școlar în curs urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Termenul limită pentru depunerea acestui certificat este 25 septembrie a anului în curs. Dacă certificatul nu este depus, pensia de urmaș corespunzătoare lunii octombrie a anului în curs va fi reținută conform procedurii, așa cum au comunicat reprezentanții Casei de Pensii Alba.

Studenții cu vârsta de până la 26 de ani trebuie să depună, de asemenea, până la 25 septembrie, o declarație pe propria răspundere care să confirme continuarea studiilor în anul universitar 2023-2024. Ulterior, până la 25 octombrie, aceștia trebuie să se prezinte la Casele de Pensii cu certificatul care să arate că în anul universitar în curs urmează o formă de învățământ superior.

Importanța depunerii documentelor la timp

Reprezentanții Casei de Pensii subliniază că, din moment ce anul universitar începe la 1 octombrie și, în consecință, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, nu pot prezenta până la 25 septembrie dovezi ale continuării studiilor, aceștia sunt obligați să depună o declarație pe propria răspundere la sediile caselor teritoriale de pensii. Dacă declarația pe propria răspundere privind continuarea studiilor nu este depusă până la 25 septembrie, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie va fi reținută conform procedurii.

Se subliniază că studenții urmași care au depus declarația pe propria răspundere au obligația de a prezenta la casele teritoriale de pensii, până la 25 octombrie, certificatul original care să arate că în anul universitar în curs urmează o formă de învățământ superior organizată potrivit legii. Dacă certificatul care confirmă continuarea studiilor nu este prezentat într-una din formele menționate până la 25 octombrie, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută conform procedurii, așa cum au mai adăugat reprezentanții instituției.

Este de o importanță vitală pentru toți beneficiarii de pensii de urmaș să își asigure depunerea documentelor necesare la timp pentru a evita suspendarea plăților. Acest lucru este crucial pentru a menține sprijinul financiar necesar pentru continuarea studiilor și pentru a îndeplini cerințele legale.