Home > Actualitate > Justiție > Amenzi uriașe în turism! 40.000 lei pentru muncă nedeclarată și deficiențe de securitate
Actualitate Justiție

Amenzi uriașe în turism! 40.000 lei pentru muncă nedeclarată și deficiențe de securitate

Amenzi uriașe în turism! 40.000 lei pentru muncă nedeclarată și deficiențe de securitate

ITM Prahova a aplicat amenzi de 40.000 lei la unităţi de cazare şi din domeniul turistic.

În luna august și la începutul lunii septembrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a efectuat o serie de controale în rândul operatorilor economici din sectorul turistic, aplicând sancțiuni în valoare totală de 40.000 de lei.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a pus accent pe verificarea relațiilor de muncă în perioada 28 august – 8 septembrie. În urma acestor controale, inspectorii au identificat două persoane care lucrau fără forme legale, adică muncă nedeclarată. Neconformitățile descoperite în domeniul relațiilor de muncă au condus la aplicarea unor amenzi ce totalizează suma de 6.000 de lei, dar și la emiterea a 3 avertismente și la stabilirea a 8 măsuri pentru remedierea neconformităților.

Principalele probleme identificate au vizat neîntocmirea contractului individual de muncă înainte de începerea activității, nerespectarea reglementărilor legale privind repausul săptămânal și nerespectarea regulamentului intern. De asemenea, s-a observat și nerespectarea legilor referitoare la evidența timpului de lucru.

Încălcări în sfera securității și sănătății în muncă

Pe lângă aspectele legate de relații de muncă, inspectorii de muncă din compartimentul Securitate și Sănătate au desfășurat verificări la 30 de angajatori din domeniul turistic și de cazare. Printre neregulile identificate se numără lipsa unor instrucțiuni proprii de sănătate și securitate în muncă, neprezentarea anumitor documente solicitate, absența buletinelor de verificare pentru prizele de pământ și truse medicale de prim ajutor incomplete sau cu materiale expirate.

În urma acestei campanii de verificare, compartimentul Securitate și Sănătate a aplicat amenzi în valoare de 10.000 de lei și a stabilit 67 de măsuri cu termene ferme pentru corectarea deficiențelor identificate.

Campania a avut ca scop verificarea modului în care angajatorii din domeniile serviciilor de cazare, facilităților de cazare pentru vacanțe și hotelurilor respectă legislația în vigoare privind contractele individuale de muncă, precum și cerințele minime pentru securitatea și protecția lucrătorilor.