Home > Actualitate > Justiție > ANAF vânează averile mari! Controale stricte și impozitări masive în rândul milionarilor!
Actualitate Justiție

ANAF vânează averile mari! Controale stricte și impozitări masive în rândul milionarilor!

ANAF vânează averile mari! Controale stricte și impozitări masive în rândul milionarilor!

ANAF demarează controale fiscale asupra românilor cu averi mari – Informații despre demararea controalelor fiscale de către ANAF asupra cetățenilor români cu averi considerabile.

ANAF a dat startul unor controale fiscale ample asupra persoanelor fizice din România care dețin averi mari, în încercarea de a crește colectarea la bugetul de stat.

Potrivit unor informări oficiale, instituția fiscală a identificat persoanele cu avere estimată la peste 25 de milioane de euro și a început verificarea situației fiscale personale a acestora.

Controalele ANAF vin în contextul în care bugetul de stat întâmpină probleme și are nevoie de o colectare eficientă a impozitelor de la contribuabili. Organul fiscal central a trimis deja înștiințări către persoanele vizate, conform cărora are dreptul de a efectua verificări fiscale asupra situației fiscale personale a acestora, în conformitate cu prevederile legale.

Procedura de control fiscal a persoanelor cu averi mari

Inspectorii ANAF vor urma o serie de activități preliminare pentru a verifica situația fiscală a persoanelor cu averi mari. În primul rând, se va realiza o analiză de risc pentru a identifica veniturile estimate și veniturile declarate, și a se constata dacă există o diferență semnificativă între ele. Dacă diferența depășește 10% din veniturile declarate, dar nu mai puțin de 50.000 lei, persoana respectivă va fi notificată în scris cu privire la verificarea fiscală ce urmează să fie efectuată.

Pe baza acestei analize de risc, ANAF va selecta persoanele fizice care prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile și le va supune unor verificări amănunțite ale situației fiscale personale, în conformitate cu prevederile legale.

Criteriile de definire a persoanelor cu averi mari

Pentru a defini categoria persoanelor fizice cu averi mari, ANAF a stabilit un set de criterii. Astfel, potrivit normelor instituției, o persoană fizică rezidentă fiscal în România este considerată cu avere mare dacă deține o avere estimată la peste 25 de milioane de euro, atât în România, cât și în străinătate, calculată la cursul mediu al euro din anul precedent estimării averii.

Averea unei persoane cu avere mare include bunurile imobile și mobile deținute, precum și activele financiare.

Aceste controale reprezintă o măsură a ANAF de a încerca să crească colectarea la bugetul de stat și de a combate evaziunea fiscală. În contextul dificil al economiei românești, este important ca toți contribuabilii să respecte legislația fiscală și să declare corect veniturile obținute.