Home > Actualitate > Economie > Anunț despre punctul de pensie! Toți cei care au ieșit la pensie trebuie să știe
Actualitate Economie Social

Anunț despre punctul de pensie! Toți cei care au ieșit la pensie trebuie să știe

Anunț despre punctul de pensie! Toți cei care au ieșit la pensie trebuie să știe

Punctul de pensie este un element cheie în calculul pensiilor în România și se ajustează periodic pentru a se potrivi cu schimbările economice ale țării.

Acesta influențează direct cât primesc pensionarii, asigurând că pensiile rămân corecte și pot ține pasul cu costurile de trai.

Te-ar interesa și: Se întârzie plata pensiei. Casa de Pensii a făcut anunțul! 45 de zile de așteptare pentru a încasa primii bani

Astfel iată cum se calculează acest punct de pensie și cum ajustările lui afectează pensiile, pentru a asigura că fiecare contribuabil primește o pensie proporțională cu efortul depus de-a lungul anilor de muncă.

Ce este punctul de pensie?

Punctul de pensie reprezintă o componentă cheie în formula de calcul a pensiilor din România, valorile acestuia fiind ajustate de către autoritățile statului pentru a răspunde schimbărilor economice și sociale.

Te-ar interesa și: Lovitură pentru cei care au ieșit la pensie și un muncit cu această vechime. Pensiile nu se vor mări. Recalcularea nu îi ajută

Ajustările periodice ale punctului de pensie sunt influențate de factori precum inflația sau fluctuațiile pieței muncii, implicând consultări cu experți din domeniile financiar și social.

Calculul pensiei se bazează pe multiplicarea punctului de pensie cu numărul de puncte acumulate de o persoană în timpul activității sale profesionale.

Acest proces include:

 • Determinarea punctelor de pensie: Acestea se calculează pe baza veniturilor asigurate ale fiecărui individ și a duratei contribuției la sistemul de pensii.
 • Actualizarea anuală a punctului de pensie: Reflecție a variațiilor economice, punctul de pensie este ajustat pentru a asigura că pensiile reflectă costurile actuale de trai.
 • Calculul final al pensiei: Produsul dintre valoarea punctului de pensie și numărul total de puncte de pensie acumulate stabilește cuantumul pensiei lunare.

Aceste etape sunt esențiale pentru garantarea unui sistem de pensii echitabil și sustenabil, asigurând că fiecare pensionar primește o pensie care reflectă adecvat contribuțiile sale la sistemul de asigurări sociale.

Care este formula punctului de pensie în 2024

Astfel, formula de calcul și mecanismul de actualizare a punctului de pensie joacă un rol vital în menținerea unui echilibru între nevoile pensionarilor și capacitatea financiară a fondurilor de pensii.

P = S * IPC / IPC_baza

Unde:

  • P este punctul de pensie
  • S este valoarea punctului de referință (în 2022, valoarea este de 1.442 lei)
  • IPC este indicele prețurilor de consum pentru anul respectiv
  • IPC_baza este indicele prețurilor de consum de referință (în general, valoarea este 100)

Pentru a da un exemplu mai concret, să presupunem că avem o pensie de referință calculată la salariul mediu, iar salariul mediu este de 5000 lei pe lună.

Pentru simplificare, să presupunem că IPC (indicele prețurilor de consum) pentru anul respectiv este 110, iar IPC_baza este 100.

Vom folosi formula:

P = S * IPC / IPC_baza

Pentru pensia de referință, vom înlocui S cu valoarea salariului mediu, adică 5000 lei:

P = 5000 * 110 / 100 P = 5500 lei

Așadar, în acest exemplu, pensia de referință ar fi de 5500 de lei pe lună.

Cum se calculează punctul de pesnie pe 2024 în România

Calculul pensiei în România se bazează pe întreaga activitate profesională a contribuabilului, conform prevederilor Legii 19 din 2000, care a fost implementată începând cu 1 aprilie 2001. Acest proces meticulos se desfășoară prin următorii pași esențiali:

 1. Determinarea punctajului lunar: Venitul lunar al contribuabilului este împărțit la salariul mediu brut pe economie pentru anul respectiv. Acest calcul oferă punctajul lunar, ce reprezintă baza pentru etapele ulterioare.
 2. Calculul punctajului anual: Toate punctajele lunare dintr-un an sunt adunate, iar suma rezultată este împărțită la 12. Acest punctaj anual este apoi acumulat de-a lungul întregii cariere.
 3. Sumarea punctajelor anuale: După calcularea punctajelor anuale pentru fiecare an de activitate, acestea sunt adunate pentru a forma un total.
 4. Determinarea punctajului mediu anual: Totalul punctajelor anuale este împărțit la stagiul complet de cotizare, reprezentând numărul total de ani de activitate ai contribuabilului. Rezultatul este punctajul mediu anual, care reflectă media punctelor acumulate anual de-a lungul carierei.

Este important de menționat că în calculul pensiei nu sunt incluse veniturile neimpozabile, ci doar salariul și sporurile permanente supuse contribuțiilor de asigurări sociale. Aceasta asigură că numai veniturile pentru care s-au plătit contribuții sunt considerate în determinarea drepturilor de pensie.

Valoarea pensiei se calculează prin înmulțirea punctajului mediu anual cu valoarea punctului de pensie, un indicator ce poate varia în funcție de politicile guvernamentale. Punctajul obținut de contribuabil este fix, dar pensia poate fi ajustată dacă sunt aduse dovezi suplimentare ale unor venituri impozabile neînregistrate inițial.