Home > Actualitate > Economie > Se întârzie plata pensiei. Casa de Pensii a făcut anunțul! 45 de zile de așteptare pentru a încasa primii bani
Actualitate Economie Social

Se întârzie plata pensiei. Casa de Pensii a făcut anunțul! 45 de zile de așteptare pentru a încasa primii bani

Se întârzie plata pensiei. Casa de Pensii a făcut anunțul! 45 de zile de așteptare pentru a încasa primii bani

Această perioadă de așteptare pentru plata pensiei este definită în mod clar în legislația privind sistemul public de pensii și nu permite derogări sau prelungiri fără un fundament legal solid.

Cât de mult se întârzie plata pensiei după depunerea documentelor

Te-ar interesa și: Cresc pensiile cu înca 5% din vară. 100.000 de pensionari români primesc de la 1 iulie mai mulți bani

Pensionarii trebuie să aștepte 45 de zile pentru a încasa prima pensie după depunerea dosarului, conform reglementărilor în vigoare stabilite de Casa teritorială de pensii.

Te-ar interesa și: Se îngheață plata pensiei în România! Comisia Europeană a anunțat pragul. Situația economică este dificilă

Procesul de aplicare pentru pensionare include următorii pași principali:

 1. Depunerea Cererii: Pensionarii depun cererea de pensionare împreună cu toate documentele necesare care atestă îndeplinirea condițiilor legale.
 2. Înregistrarea Cererii: Cererea, odată înregistrată oficial, declanșează evaluarea de către casa teritorială de pensii.
 3. Emiterea Deciziei: Casa teritorială de pensii emite o decizie în baza căreia se va acorda pensia, conform legislației.
 4. Perioada de Așteptare: De la data emiterii deciziei până la primirea efectivă a pensiei, perioada de așteptare este de 45 de zile.

Decizia emisă de casa teritorială de pensii este considerată definitivă și irevocabilă dacă nu este contestată în termen legal. Prin respectarea strictă a acestui cadru, sistemul asigură că pensionarii primesc beneficiile la care au dreptul într-un mod organizat și previzibil.

Care este motivul pentru care pensia poate întârzia chiar mai mult decât în mod normal?

Conform Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), termenul legal pentru soluționarea unei cereri de pensionare este de 45 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia, conform Articolului 106 alin. 1 din Legea 263/2010 actualizată.

În realitate, timpul de așteptare până la primirea primei pensii poate ajunge până la două luni, variabilitatea termenului fiind influențată de factori precum numărul redus de personal și volumul mare de dosare.

Procesul de pensionare cuprinde mai multe etape esențiale:

 • Depunerea Cererii: Solicitantul depune cererea de pensionare la Casa de Pensii teritorială, corespunzătoare domiciliului său, împreună cu toate documentele necesare care atestă îndeplinirea condițiilor de pensionare.
 • Procesarea Cererii: Casa de Pensii analizează cererea și documentele anexate pentru a stabili dreptul la pensie pentru limită de vârstă.
 • Emiterea Deciziei: Decizia privind admiterea sau respingerea cererii se face în termenul legal de 45 de zile și se comunică în scris solicitantului și angajatorului în maxim 5 zile de la emitere.
 • Contestarea Deciziei: În caz de nemulțumire, solicitantul are dreptul de a contesta decizia în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisia centrală de contestații.

Această structură a procesului de pensionare reflectă demersurile formale necesare pentru obținerea drepturilor de pensie, însă, în practică, durata poate fi afectată de diverse impedimente administrative.

Cum rămâne cu termenul celorlalte pensii: pensia anticipată sau de invaliditate

Pensia anticipată se acordă persoanelor care, din diverse motive, nu mai pot sau nu doresc să continue activitatea profesională, cu condiția îndeplinirii criteriilor specifice.

Pentru a beneficia de pensie anticipată, solicitantul trebuie să fie la mai puțin de cinci ani distanță de atingerea vârstei de pensionare standard și să aibă îndeplinite condițiile de vechime necesare.

Plata pensiei anticipată începe de la data la care drepturile sunt acordate, dar nu înainte de a înceta statutul de asigurat.

Pensia de invaliditate se acordă începând cu data depunerii cererii sau de la terminarea perioadei de plată a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, urmând condițiile:

 • Pensia se plătește de la data înregistrării cererii;
 • În cazul asiguraților care primesc o decizie medicală de încadrare într-un grad de invaliditate, pensia se acordă dacă cererea este înregistrată în termen de 30 de zile de la emiterea deciziei.

Pensia de urmaș este destinată celor care au pierdut un susținător asigurat și se acordă după următoarele criterii:

 1. Dacă susținătorul decedat era pensionar:
  • Drepturile de pensie de urmaș încep din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, cu condiția depunerii cererii în 30 de zile de la deces.
 2. Dacă susținătorul nu era pensionar la momentul decesului:
  • Pensia de urmaș se acordă de la data decesului, condiționată de înregistrarea cererii în 30 de zile de la această dată.
 3. Pentru cei care îndeplinesc condițiile de vârstă de pensionare după decesul susținătorului:
  • Pensia de urmaș este acordată de la data îndeplinirii condițiilor de vârstă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.