Home > Actualitate > Economie > Atenție, beneficiarii pensiei de urmaș! CNPP anunță termenul limită pentru depunerea adeverinței până la data de 25 septembrie
Actualitate Economie

Atenție, beneficiarii pensiei de urmaș! CNPP anunță termenul limită pentru depunerea adeverinței până la data de 25 septembrie

Atenție, beneficiarii pensiei de urmaș! CNPP anunță termenul limită pentru depunerea adeverinței până la data de 25 septembrie

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a făcut un anunț esențial pentru toți beneficiarii pensiei de urmaș care nu au împlinit încă 26 de ani.

Pentru a continua să primească pensia, aceștia trebuie să depună o cerere specială la Casa de Pensii Publice din județul în care locuiesc. Termenul limită pentru această depunere este 25 septembrie 2023.

Scopul este de a confirma că beneficiarii și-au reluat sau continuă studiile în anul școlar sau universitar 2023-2024. În cazul în care nu se respectă acest pas, pensia va fi suspendată începând cu data de 1 octombrie 2023. CNPP a oferit și un detaliu adițional: până la 25 octombrie 2023, beneficiarii trebuie să prezinte o adeverință care confirmă continuarea studiilor.

Casa Națională de Pensii Publice a precizat într-un comunicat:

„Potrivit prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs”.

Informații suplimentare pentru studenți, masteranzi și doctoranzi

În mod specific, pentru cei care încep sau continuă studii universitare, situația este puțin diferită. Anul universitar începe de obicei pe 1 octombrie, ceea ce face ca studenții să fie în imposibilitatea de a depune o adeverință până la termenul limită de 25 septembrie.

Așadar, acești beneficiari sunt nevoiți să depună o declarație pe propria răspundere la sediul Caselor de Pensii Publice teritoriale până la aceeași dată, 25 septembrie 2023. În această declarație, ei trebuie să asigure că își vor continua studiile și că vor furniza adeverința necesară până la 25 octombrie 2023.

O altă declarație făcută de CNPP subliniază faptul că:

„În situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, într-una din formele menţionate până la data de 25 octombrie a anului în curs, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii”.

Astfel, cei care nu își îndeplinesc aceste obligații riscă să nu primească pensia pentru luna noiembrie.