Home > Actualitate > Social > ATENȚIE, studenți și elevi! Casa de Pensii trage un semnal de alarmă: Documentul crucial de depus până pe 25 septembrie
Actualitate Social

ATENȚIE, studenți și elevi! Casa de Pensii trage un semnal de alarmă: Documentul crucial de depus până pe 25 septembrie

ATENȚIE, studenți și elevi! Casa de Pensii trage un semnal de alarmă: Documentul crucial de depus până pe 25 septembrie

Anunț Important de la Casa de Pensii: Ce Documente Trebuie Depuse de Elevi și Studenți.

Casa de Pensii a lansat un anunț crucial referitor la necesitatea depunerii unui document esențial de către elevi și studenți beneficiari de pensii de urmaș.

Conform comunicatului, aceștia trebuie să îndeplinească această obligație până pe data de 25 septembrie 2023, pentru a evita reținerea pensiilor aferente lunii octombrie.

Elevii, care au împlinit 16 ani și sunt beneficiari ai unei pensii de urmaș, trebuie să depună, până la data menționată, o adeverință din care să rezulte că, în anul școlar 2023-2024, sunt înscriși într-o formă de învățământ organizată potrivit legii. În cazul în care nu respectă această obligație, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată.

Casa de Pensii a precizat clar că toate adeverințele depuse trebuie să conțină numele instituției de învățământ, numele și prenumele beneficiarului, tipul de învățământ, și să confirme că sunt valabile pentru anul de studiu 2023-2024. La depunerea documentelor la CJP Gorj, beneficiarii trebuie să anexeze și cuponul de pensie.

Copiii sub 16 ani nu sunt supuși acestei obligații, deoarece beneficiază automat de pensie de urmaș, indiferent de statutul lor educațional. Odată atinsă vârsta de 16 ani, trebuie să facă dovada continuării studiilor, fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Cerințele pentru Studenți

Studenții, la rândul lor, trebuie să transmită sau să depună la sediile Caselor teritoriale de Pensii o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor, în caz contrar riscând reținerea pensiei de urmaș aferentă lunii octombrie 2023. Ei sunt obligați să prezinte, până la data de 25 octombrie 2023, adeverința în original ce confirmă înscrierea în anul universitar 2023-2024 într-o formă de învățământ superior legal organizată.

În plus, studenții au dreptul de a beneficia de pensia de urmaș chiar dacă sunt și angajați, indiferent de salariul pe care îl primesc. Este esențial ca toți cei care se încadrează în aceste categorii să fie conștienți de obligațiile lor și să acționeze în consecință pentru a evita sancțiunile.

Pensia de urmaș este calculată, după caz, pe baza pensiei pentru limită de vârstă sau a pensiei de invaliditate gradul I, în situația în care susținătorul a decedat înainte de a îndeplini condițiile pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă.

Toate aceste măsuri și precizări au rolul de a asigura transparența și corectitudinea în distribuirea și acordarea pensiilor de urmaș, precum și de a încuraja continuarea studiilor în rândul tinerilor beneficiari. Este esențial pentru viitorul societății noastre ca tinerii să fie educați și să aibă posibilitatea de a continua studiile, iar aceste reguli și obligații vin în sprijinul acestui obiectiv.

Este imperativ ca tinerii beneficiari să fie conștienți de aceste cerințe și să se conformeze, pentru a asigura un viitor stabil și prosper, atât pentru ei, cât și pentru societatea în care trăim. Aceste măsuri sunt puse în practică nu doar pentru a impune reguli, ci și pentru a crea un mediu propice pentru educație și dezvoltare personală.