Home > Actualitate > Economie > Crește salariul minim pentru toți angajații din România. De la 1 Octombrie se dau mai mulți bani indiferent de profesie
Actualitate Economie Social

Crește salariul minim pentru toți angajații din România. De la 1 Octombrie se dau mai mulți bani indiferent de profesie

Crește salariul minim pentru toți angajații din România. De la 1 Octombrie se dau mai mulți bani indiferent de profesie

Începând cu data de 1 octombrie, salariul de bază minim brut se va mări cu 10%, așa cum reiese dintr-un proiect de Hotărâre de Guvern găsit pe platforma Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Despre această mărire, se stipulează că:

„Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie majorat la 3.300 lei lunar începând cu data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri de Guvern, ceea ce reprezintă o creştere de 10%, faţă de luna septembrie 2023. În luna septembrie din anul 2023 tariful orar este de 18,145 lei/oră pentru un program complet de lucru 165,333 ore pe lună, iar din luna octombrie 2023 tariful orar va fi de 19,96 lei/oră pentru un program complet de lucru de 165,333 ore/lună”.

Cu cât crește salariul minim de la 1 octombrie

Prin această măsură salariul minim brut va ajunge astfel la 1 octombrie la suma de ajungând la suma de 3.300 de lei față de cât era până acum, adică de 3000 de lei brut. Pe teritoriul României, în momentul de față, salariul minim brut garantat în plată îl primesc cam 1,5 milioane de angajați.

Deci putem astfel observa  românii vor primi în plus o diferență de 300 de Lei brut la salariufață de cât era până acum.

Asta înseamnă  în mână angajații din toată țara vor lua nici mai mult și nici mai puțin decât 1981 de Lei față de 1898 Lei cât se lua până acum. Deci primim practic o creștere de aproximativ 100 de lei la leafă.

Aceasta reprezintă o proporție de circa 28% din totalul angajaților activi din țară. Odată cu această majorare, numărul salariaților care vor beneficia de suma de 3.300 de lei ca salariu de bază minim va ajunge la aproximativ 1.867.588 de persoane.

Mărirea acestui salariu minim brut aduce cu sine beneficii multiple.

  • Unul dintre efectele pozitive se va vedea în creșterea economică, deoarece această măsură stimulează ocuparea forței de muncă și crește capacitatea de achiziție a angajaților, reducând astfel munca nedeclarată.
  • Această majorare va influența și creșterea consumului, având o repercusiune și asupra importurilor de bunuri de larg consum.
  • Totodată, este de menționat că o sumă mai mare ca salariu minim poate determina anumite categorii de salariați, precum femeile sau tinerii, să găsească muncă mai atrăgătoare.

Care este motivul aceste creșteri neașteptate

În fundamentare se specifică faptul :

„Majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creşterii economice prin stimularea ocupării, creşterii puterii de cumpărare a salariaţilor şi reducerii muncii la negru. Majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată are impact asupra creşterii consumului cu o influenţă şi asupra importului bunurilor de consum. Creşterea salariului minim poate avea efecte pozitive asupra ocupării în sectoarele în care există cerere de forţă de muncă datorită faptului că munca devine mai atractivă pentru anumite categorii de salariaţi (femei, tineri etc.)”.

Mai multe aspecte sunt influențate de majorarea salariului de bază minim brut pe țară, lucru care afectează nu numai aproape 1.9 milioane de salariați, dar și numeroase alte drepturi și responsabilități. Printre acestea se numără:

  1. Schimbarea salariului de bază minim brut pe țară conduce la o majorare a contribuției pentru persoanele cu handicap care nu sunt angajate, deoarece se calculează raportându-se la acest salariu minim.
  2. O altă influență o are asupra bazei de calcul pentru contribuția de asigurări sociale, în cazul celor ce obțin venituri din activități independente sau drepturi de proprietate intelectuală. Aici se ține cont de faptul că venitul selectat de contribuabil nu poate fi sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, existente la data depunerii declarației privind veniturile estimate.

Pe lângă acestea, se va observa o modificare a plafonului pentru persoanele care câștigă venituri non-salariale. Acestea pot fi supuse la plata contribuțiilor de asigurări sociale și sănătate. Plafoanele respective se stabilesc raportându-se la salariul minim brut pe țară existent la momentul depunerii declarației unice pentru veniturile prognozate.

În plus, normele de venit pentru activitățile independente impuse pe baza acestor norme se vor mări. Aceste norme nu pot fi sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, la momentul determinării lor, și se calculează înmulțindu-se cu 12.

Un aspect adițional este faptul că modificarea salariului de bază minim brut pe țară duce la o creștere a valorii punctului de amendă, fiind direct legată de valoarea salariului minim.

Efectele creșterii salariului minim nu se opresc aici. Domenii precum comerțul, transporturile și întreprinderile de dimensiuni mici și mijlocii, unde salariile sunt, în general, mai mici decât media, vor înregistra o creștere a costurilor legate de forța de muncă.

Aceasta reiese clar dintr-o nota de fundamentare a proiectului de hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Muncii, care menționează:

„Măsura creşterii salariului minim afectează multiple sectoare de activitate cum ar fi comerţul, transporturile şi întreprinderile mici şi mijlocii, unde nivelul salariilor este mai mic faţă de medie cu influenţe asupra creşterii cheltuielilor cu forţa de muncă”.