Home > Actualitate > Economie > Dosarul pentru pensionare anticipată. Lista cu tot ce-ți trebuie ca să ieși la limită de vârstă sau pe caz de boală
Actualitate Economie Social

Dosarul pentru pensionare anticipată. Lista cu tot ce-ți trebuie ca să ieși la limită de vârstă sau pe caz de boală

Dosarul pentru pensionare anticipată. Lista cu tot ce-ți trebuie ca să ieși la limită de vârstă sau pe caz de boală

După acest episod de intensificare a vârstei de pensionare și a scăderii natalității, îmbătrânirea populației își continuă ritmul accelerat, lucru care aduce dificultăți în sistemul public de pensii.

Conform informațiilor de pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), sunt enumerate condițiile în care angajații pot accesa pensia anticipată și numărul de ani de contribuție necesar.

Documentele necesare înscrierii la pensia pentru limita de vârstă sunt:

 1. Cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);
 2. Carnetul de muncă (original şi copie);
 3. Carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
 4. Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 5. Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 6. Actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
 7. Livretul militar (original şi copie);
 8. Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) și adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;
 9. Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 10. Adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 11. Adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 12. Procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
 13. Acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Mai mult decât atât, CNPP precizează că pentru a putea comunica angajatorului informațiile cu privire la emiterea deciziei de pensionare, persoana care solicită înscrierea la pensie trebuie să prezinte o adeverință eliberată de angajatorul la care își desfășoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie.

În privința modului în care se procedează în cazul persoanelor care desfășoară concomitent activitate la mai mulți angajatori, la dosarul de pensie se vor depune adeverințe eliberate de fiecare angajator în parte.

Actele pentru pensionarea anticipată

Astfel, pentru pensionarea anticipată, trebuie să se prezinte următoarele documente:

 1. Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată (anexa nr. 6 la norme);
 2. Carnetul de muncă (original şi copie);
 3. Carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 4. Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 5. Alte acte prevăzute

Traseul către pensionare: Lista documentelor necesare: Conform site-ului Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), îmbătrânirea accelerată a populației, împreună cu creșterea vârstei de pensionare și scăderea natalității, pun presiune asupra sistemului public de pensii.

Astfel, angajații trebuie să fie la curent cu condițiile pentru a se putea pensiona anticipat și cu numărul de ani de contribuție necesari.

Documentele necesare pentru pensia la limită de vârstă

După acest episod al carierei, iată care sunt documentele necesare pentru pensionarea la limită de vârstă:

 • o cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);
 • carnetul de muncă și cel pentru membrii CAP, ambii în original și copie;
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);
 • livretul militar (original și copie);
 • diploma de absolvire a învățământului universitar și adeverința care confirmă durata normală a studiilor, perioada acestora și faptul că au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării cursurilor din străinătate de către statul român;
 • adeverința care confirmă sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 • adeverința privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă, în condiții deosebite și speciale;
 • procura specială, pentru mandatar (original și copie);
 • acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, sunt necesare și alte acte care dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

La început, angajatul trebuie să comunice angajatorului informații privind emiterea deciziei de pensionare. Așadar, o adeverință eliberată de angajator, din care rezultă datele de identificare ale acestuia, trebuie prezentată alături de restul documentelor. În cazul în care persoana a lucrat concomitent la mai mulți angajatori, CNPP precizează că trebuie depuse adeverințe de la fiecare dintre aceștia.

Documentele necesare pentru pensia anticipată

De la condițiile pentru pensionarea la limită de vârstă, trecem acum la pensia anticipată. Cei care trec printr-o astfel de experiență, au nevoie de următoarele documente:

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată (anexa nr. 6 la norme);
 • carnetul de muncă și cel pentru membrii CAP, ambii în original și copie;
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • actele de stare civilă: BI/CI, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);
 • livretul militar (original și copie);
 • diploma de absolvire a învățământului universitar și adeverința care confirmă durata normală a studiilor, perioada acestora și faptul că au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării cursurilor desfășurate în străinătate de către statul român;
 • adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 • adeverința privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă, în condiții deosebite și speciale;
 • procura specială, pentru mandatar (original și copie);
 • acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În plus, la dosarul de pensie, pot fi depuse și alte documente, dacă este necesar.

Aceste informații și documente vă vor ajuta în demersurile pentru pensionare, fie că optați pentru pensionarea la limită de vârstă sau anticipat.