Home > Actualitate > Economie > Noi ajutoare de 86 milioane de euro pentru români! Ministrul Muncii a făcut anunțul
Actualitate Economie

Noi ajutoare de 86 milioane de euro pentru români! Ministrul Muncii a făcut anunțul

Formare profesională pentru integrarea tinerilor pe piața muncii.

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat recent lansarea a două proiecte importante de ajutor pentru români, în vederea formării profesionale.

Aceste proiecte sunt finanțate din Fondul Social European și au ca obiectiv integrarea tinerilor pe piața muncii, în special în sectorul industrial.

Prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, vor fi derulate proiectele FORMACTIV și START, în valoare totală de 86 de milioane de euro. FORMACTIV vizează un grup țintă de 5.105 șomeri non-NEETs, în timp ce START se adresează unui grup de 1.972 de șomeri NEETs. Aceste programe de formare profesională vor oferi sprijin financiar angajatorilor care încheie contracte de ucenicie cu șomerii, având ca scop creșterea competențelor acestora și facilitarea accesului acestora pe piața muncii.

Ministrul Simona Bucura-Oprescu a subliniat importanța acestor proiecte în contextul necesității tot mai mari de forță calificată de muncă în diverse sectoare de activitate, precum industria auto, unde tranziția verde și digitală reprezintă provocări majore. Această inițiativă vine în sprijinul tinerilor și a celor care caută oportunități de angajare și dezvoltare profesională.

Reacții pozitive din partea autorităților și industriei

Anunțul ministrului Muncii privind noile ajutoare pentru români a fost întâmpinat cu bucurie atât de autorități, cât și de reprezentanții din industrie. Aceste proiecte de formare profesională vin în contextul unei colaborări strânse între sectorul public și cel privat, în vederea sprijinirii tinerilor și a forței de muncă existente în adaptarea la noile cerințe ale pieței muncii.

Comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a salutat inițiativa ministrului Simona Bucura-Oprescu, subliniind importanța susținerii industriei auto europene și necesitatea pregătirii angajaților pentru provocările tranziției verzi și digitale. Colaborarea dintre autorități și companii precum Dacia este crucială pentru asigurarea unui mediu propice pentru dezvoltarea economică și profesională a tinerilor.

Impactul proiectelor de formare profesională

Implementarea proiectelor FORMACTIV și START va avea un impact semnificativ asupra pieței muncii din România, în special în sectorul industrial. Prin creșterea competențelor și calificărilor angajaților, se va asigura o mai bună adaptare la cerințele pieței și o mai mare competitivitate a companiilor din domeniu.

Aceste programe de formare profesională reprezintă o investiție în viitorul forței de muncă din țară, facilitând integrarea tinerilor pe piața muncii și contribuind la dezvoltarea sustenabilă a economiei. Prin inițiative precum acestea, autoritățile și sectorul privat demonstrează responsabilitate și angajament în sprijinirea dezvoltării profesionale a cetățenilor și în promovarea unei societăți incluzive și prospere.