Home > Actualitate > Economie > Noile reguli fiscale 2023: Iată ce schimbări majore te așteaptă din 11 noiembrie!
Actualitate Economie

Noile reguli fiscale 2023: Iată ce schimbări majore te așteaptă din 11 noiembrie!

Noile reguli fiscale 2023: Iată ce schimbări majore te așteaptă din 11 noiembrie!

Modificări fiscale 2023: noi reguli pentru plafonul de numerar la firme, în vigoare din 11 noiembrie.

În data de 11 noiembrie 2023, România a marcat un moment important în politica fiscală prin intrarea în vigoare a unei serii de modificări semnificative.

Aceste schimbări, publicate inițial în Monitorul Oficial, reflectă eforturile Guvernului Ciolacu de a actualiza și a rafina prevederile fiscale ale țării.

Un element central al acestor modificări este ajustarea sumei maxime de bani care poate fi păstrată în casieria firmelor. Această schimbare, însoțită de alte reglementări detaliate în Ordonanța de Urgență (OUG 98/2023), vizează o gestionare mai eficientă a fluxurilor financiare în cadrul entităților comerciale.

Modificările aduse de noua OUG includ:

  • Limitarea soldului pe casierie la maximum 50.000 de lei.
  • Avansul spre decontare restricționat la 1.000 de lei pe zi.
  • Interzicerea creditării firmei în numerar de către administrator sau asociați.

Aceste prevederi au ca scop principal prevenirea abuzurilor financiare și asigurarea unei mai bune transparențe în activitățile economice. De asemenea, ele sunt menite să simplifice procesele contabile și să reducă riscurile asociate cu gestionarea numerarului.

Implicații pentru operațiunile de zi cu zi

Pe lângă limitările privind gestionarea numerarului în casieria firmelor, OUG 98/2023 stabilește noi norme pentru tranzacții:

  1. Încasările zilnice între operatorii economici sunt limitate la 5.000 lei.
  2. Magazinele de tip cash and carry au un plafon zilnic de 10.000 lei pentru fiecare client.
  3. Plățile fragmentate în numerar sunt interzise pentru facturi care depășesc 5.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul magazinelor cash and carry.

Aceste reglementări sunt proiectate să descurajeze evaziunea fiscală și să faciliteze urmărirea tranzacțiilor financiare. Ele influențează modul în care firmele interacționează cu clienții și furnizorii lor, impunând o mai mare responsabilitate în gestionarea plăților și încasărilor.

Restituiri și Stornări: Proceduri Adaptate

Situația restituirii și stornării sumelor aferente facturilor a fost, de asemenea, clarificată în noua ordonanță:

  • Pentru facturile stornate cu valori mai mari de 5.000 lei, restituirea sumelor se poate efectua parțial în numerar, în limita a 5.000 lei.
  • Suma care depășește aceste plafoane trebuie restituită prin instrumente de plată fără numerar.
  • În cazul persoanelor fizice care returnează bunuri sau pentru servicii neprestate, restituirea în numerar se limitează la 10.000 lei, cu excepția situațiilor în care persoana fizică declară că nu mai deține cont bancar.