Home > Actualitate > Social > Pot pierde dreptul de pensie! Certificatul obligatoriu depus de două ori pe an
Actualitate Social

Pot pierde dreptul de pensie! Certificatul obligatoriu depus de două ori pe an

Pot pierde dreptul de pensie! Certificatul obligatoriu depus de două ori pe an

Pensionarii români din străinătate trebuie să depună semestrial un certificat de viață, conform noii legi a pensiilor, pentru a nu rămâne fără drepturi.

Pensionarii români care locuiesc în afara granițelor țării se confruntă cu o nouă obligație legală, esențială pentru menținerea drepturilor lor pensionare.

Recent, legea pensiilor a fost actualizată, impunând ca acești cetățeni să depună un „certificat de viață” de două ori pe an. Această cerință, deși pare simplă, reprezintă o schimbare semnificativă față de vechea reglementare, care necesita doar o singură confirmare anuală.

Modificarea adusă de noua lege subliniază o nevoie crescută de verificare a stării pensionarilor români nerezidenți, asigurând astfel o gestionare mai eficientă și corectă a fondurilor de pensii. Conform noilor reglementări, pensionarii trebuie să transmită acest certificat până la datele de 31 martie și 30 septembrie, respectiv, fiecărui an.

Certificatul de viață joacă un rol central în asigurarea continuității plăților de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru pensionarii români care locuiesc în străinătate. Acest document servește ca o dovadă că beneficiarul este în viață și îndeplinește condițiile necesare pentru a primi pensia.

Pentru a facilita acest proces, casele teritoriale de pensii sunt responsabile cu emiterea și transmiterea certificatului de viață la adresele de domiciliu sau reședință ale pensionarilor, oferind detalii specifice pentru fiecare beneficiar. Pensionarii sunt apoi obligați să completeze și să semneze acest certificat în prezența unei autorități legale din țara de reședință, care va certifica autenticitatea semnăturii.

Implicații ale Nerespectării Termenelor

Nerespectarea termenelor stabilite pentru depunerea certificatului de viață poate avea consecințe serioase pentru pensionarii români nerezidenți. Dacă certificatul nu este prezentat sau transmis în termenul limită indicat, plata pensiilor va fi suspendată începând cu luna februarie a anului în curs.

În cazul în care certificatul este transmis după expirarea termenului, drepturile pensionare vor fi reluate, dar cu respectarea termenului general de prescripție. Aceasta subliniază importanța respectării noilor cerințe și termene pentru a asigura continuitatea beneficiilor pensionare.

Această nouă reglementare reflectă o adaptare a sistemului de pensii la realitățile actuale ale globalizării și mobilității internaționale. Cu un număr tot mai mare de români alegând să-și petreacă bătrânețea în afara țării, este esențial ca sistemul de pensii să se adapteze pentru a răspunde nevoilor acestora, asigurând în același timp o gestionare eficientă și transparentă a resurselor.