Home > Actualitate > Economie > Rămân fără pensii dacă nu se depun aceste documente! Cine sunt vizați de această procedură
Actualitate Economie Social

Rămân fără pensii dacă nu se depun aceste documente! Cine sunt vizați de această procedură

Rămân fără pensii dacă nu se depun aceste documente! Cine sunt vizați de această procedură

Pentru obținerea pensiei de urmaș în urma decesului unui asigurat sau pensionar, soțul supraviețuitor și copiii trebuie să îndeplinească o procedură bine definită, depunând un dosar complet la Casa de Pensii din raza lor de domiciliu.

Pentru a nu rămâne fără această pensie de urmaș este esențială prezentarea unei serii de documente obligatorii, printre care se numără:

  • Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş;
  • Certificat de deces (original) şi cauza decesului pentru susţinătorul decedat care nu are calitatea de pensionar;
  • Adeverinţa de studii pentru copii urmaşii cu vârstă de peste 16 ani;
  • Certificat de naştere/ buletin/carte de identitate ;
  • Carnet de muncă (original);
  • Livret militar (original);
  • Acte de stare civilă ale solicitantului şi ale urmaşilor din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul;
  • Talonul de pensie al decedatului.

Aceste documente trebuie să fie depuse în termen de 90 de zile de la data decesului sau de la îndeplinirea condițiilor necesare de către solicitanți. După evaluarea dosarului, Casa de Pensii va comunica oficial eligibilitatea și cuantumul pensiei de urmaș, asigurând astfel suportul financiar necesar familiilor afectate de pierderea susținătorului.

Cum se calculează pensia de urmaș

Pensia de urmaș este calculată pe baza pensiei pentru limită de vârstă a persoanei decedate sau, după caz, a pensiei de invaliditate de gradul I, în contextul în care susținătorul decedează înainte de a îndeplini condițiile pentru pensionare pentru limită de vârstă.

Soții supraviețuitori, care beneficiază deja de o pensie proprie și îndeplinesc condițiile pentru pensia de urmaș, au opțiunea de a alege pensia mai avantajoasă.

Modul de plată al pensiei de urmaș este flexibil, oferindu-se opțiunea între transferul într-un cont bancar sau primirea prin mandat poștal direct la domiciliu. Pensia se distribuie lunar către titular, tutore, curator, persoana care are în grijă copilul minor sau mandatarul desemnat prin procură specială.

Procentele de distribuție a pensiei de urmaș variază în funcție de numărul de beneficiari: 50% pentru un singur urmaș, 75% pentru doi, și 100% pentru trei sau mai mulți urmași. Totuși, indiferent de aceste procentaje, suma încasată lunar de o persoană nu poate fi mai mică de 1.281 lei, echivalentul pensiei minime sociale stabilite în prezent.