Home > Actualitate > Social > Rugăciunea din Vinerea Mare! Ce înseamnă această zi pentru credincioși, dar și ce nu ai voie să consumi
Social

Rugăciunea din Vinerea Mare! Ce înseamnă această zi pentru credincioși, dar și ce nu ai voie să consumi

Rugăciunea din Vinerea Mare! Ce înseamnă această zi pentru credincioși, dar și ce nu ai voie să consumi

Astăzi este o zi de doliu pentru toți creștinii ortodocși. Vinerea Mare este cunoscută și drept Vinerea Patimilor, fiind zi de post negru. În această zi, Iisus Hristos a pătimit pentru noi toți și a suportat lovituri peste față, scuipături, insulte, batjocuri, piroane, etc. Toate acestea au fost îndurate cu stoicism pentru mântuirea noastră.

În ultima vineri înainte de Paște, Mântuitorul a fost răstignit și batjocorit pentru spălarea păcatelor noastre, a întregii omeniri. Ieri am prezentat ordinea evenimentelor din Joia Mare, ziua terminându-se cu sărutul lui Iuda și capturarea lui Hristos. Astăzi au loc patimile și, după multe suferințe, moartea. În această seară, în biserici are loc cea mai frumoasă Denie, fiind scos Sfântul Epitaf, pe sub care toți credincioșii trec.

A fost un proces, unde mulțimea a decis cine va fi cel eliberat, având de ales între Iisus și Baraba, un tâlhar arestat. Mântuitorul începuse deja să își tragă patimile, fiind bătut de soldați și batjocorit cu o coroană de spini. Mulțumea a decis ca tâlharul, un dușman al Romei să fie eliberat, iar Iisus condamnat la moarte prin răstignire. De aici începe cu adevărat suferința, Mântuitorul fiind batjocorit, lovit și pus să își care singur crucea până pe Dealul Golgota, locul unde avea să fie răstignit. Mâinile și picioarele i-au fost prinse de cruce cu piroane, iar atunci când a cerut apă, soldații i-au îmbibat buretele în oțet.

În ultimele clipe de viață ale lui Hristos, alături i-au fost Fecioara Maria, mama Sa, Maria Magdalena și ucenicul Său Ioan. Atunci când Mântuitorul a murit, pământul s-a cutremurat, mormintele s-au deschis, iar cei drepți au înviat. Evanghelia spune că în acel moment, catapeteasma templului s-a rupt în două.

Tradiții și obiceiuri pentru Vinerea Mare

Astăzi este considerată zi de post negru, iar ca interdicții avem oțet și urzici. Oțetul i-a fost dat Mântuitorul în loc de apă, iar cu urzicile a fost bătut peste răni pentru a accentua usturimea. În Vinerea Mare are loc Denia Prohodului, iar Sfânta Liturghie nu se oficiază. Se înconjoară biserica de trei ori cu Sfântul Epitaf, iar apoi acesta se așează în mijlocul lăcașului de cult pentru ca toți credincioșii prezenți la slujbă să poată trece pe sub el. La finalul Deniei, oamenii pleacă acasă cu lumânări aprinse și își înconjoară propria casă de trei ori, iar la final fac o cruce deasupra ușii de la intrare.

Gospodinele astăzi trebuie să aibă grijă la ce treburi au pe listă pentru că nu se spală și nu se coase, pentru a nu o mânia pe Sfânta Vineri. De asemenea, astăzi nu se coc cozonacii, pentru a nu arde mâinile Maicii Domnului. Se spune că nici borș nu se umple astăzi pentru a nu se scălda Diavolul în el.

Rugăciunea din Vinerea Patimilor

„Doamne Iisuse Hristoase Mântuitorul cel dulce al sufletului meu în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţă, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tălharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa; Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Şi fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă.

De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca, la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”