Home > Actualitate > Politică > Schimbări majore pentru vechimea în muncă! Noua lege este o revoluție pentru această profesie
Actualitate Politică

Schimbări majore pentru vechimea în muncă! Noua lege este o revoluție pentru această profesie

Schimbări majore pentru vechimea în muncă! Noua lege este o revoluție pentru această profesie

Din 14 iulie 2023, condițiile de pensionare pentru psihologi se vor schimba radical. Perioadele lucrate în cadrul unui cabinet individual, cabinet asociat, societate civilă profesională sau pe baza unui contract de muncă vor fi considerate vechime în muncă și în specialitate, însă cu anumite condiții.

Legea 213/2004, care reglementează profesia de psiholog, introduce o serie de modificări importante. Conform noii reglementări, perioada în care psihologul cu drept de liberă practică își exercită profesia în una dintre formele de organizare specificate și furnizează servicii psihologice va fi considerată vechime în muncă și în specialitate.

Excepția o reprezintă perioadele în care psihologii au avut suspendată calitatea de membru al Colegiului Psihologilor din România. De asemenea, pentru ca aceste perioade să fie considerate vechime în muncă, psihologii trebuie să îndeplinească și anumite condiții.

Condițiile de care depinde vechimea în muncă pentru psihologi

Acestea sunt condițiile pe care psihologii trebuie să le îndeplinească:

serviciile psihologice furnizate au generat venituri nete care să fie cel puțin egale cu de 12 ori cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată, stabilit pentru anul respectiv;
psihologii au achitat contribuțiile datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, aferente perioadei considerate vechime în muncă.

Activitățile psihologilor independenți și necesitatea modificării legii

Psihologul cu drept de liberă practică poate desfășura o gamă largă de activități, inclusiv studiul comportamentului uman, recomandarea soluțiilor pentru probleme psihologice, aplicarea de teste pentru măsurarea inteligenței, abilităților și a altor caracteristici umane, precum și prevenirea și psihoterapia tulburărilor emoționale și de personalitate.

Inițiatorii legii argumentează că această modificare este necesară deoarece reglementarea actuală nu asimilează activitatea desfășurată de psihologul titular vechimii în muncă. În România sunt 19.876 de cabinete individuale de psihologie, 13 cabinete asociate de psihologie și 1.465 societăţi civile profesionale de psihologie, ceea ce subliniază importanța acestei modificări.

Schimbarea legislativă nu este însă o premieră, având în vedere că luna trecută a fost oficializată o lege similară pentru asistenții sociali. Astfel, perioadele în care aceștia își desfășoară activitatea în cadrul cabinetelor individuale, cabinetelor asociate sau societăților civile profesionale sunt considerate, de asemenea, vechime în muncă și în specialitate.

Acest nou context legislative reflectă necesitatea unei abordări mai moderne și mai echitabile a profesiei de psiholog în România, într-un moment în care importanța și nevoia de servicii psihologice sunt în continuă creștere. Aceste schimbări constituie un pas esențial în recunoașterea valorii și a contribuției pe care psihologii o aduc în societatea românească.