Home > Actualitate > Economie > Se dau bani în plus de la stat ca o alocație. Sumele sunt mari. Puțini români știu de asta
Actualitate Economie Social

Se dau bani în plus de la stat ca o alocație. Sumele sunt mari. Puțini români știu de asta

Se dau bani în plus de la stat ca o alocație. Sumele sunt mari. Puțini români știu de asta

Alocație complementară de la stat: Oportunitatea financiară puțin cunoscută pentru familiile cu venituri reduse

Alocația pentru susținerea familiei: Ajutor pentru familiile cu venituri reduse

O formă de sprijin financiar oferită de statul român familiilor cu venituri reduse, inclusiv celor monoparentale, este alocația complementară pentru susținerea familiei.

Această alocație este destinată familiilor care au în creștere și îngrijire copii cu vârsta de până la 18 ani și care realizează venituri nete pe membru de familie de până la salariul minim net pe economie. Cu toate că sumele acordate sunt destul de mari, puțini știu despre această formă de ajutor și nu fac cerere în acest sens.

Cuantumul lunar al alocației este stabilit în funcție de indicatorul social de referință (ISR), care, începând din martie, va fi majorat cu aproape 14%, ducând automat și la creșterea alocației pentru susținerea familiei.

Condiții de eligibilitate și pași pentru a primi alocația complementară

Pentru a beneficia de alocația familială complementară, familiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să fie formate din soț, soție și copiii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținerea acestora;
  • să locuiască împreună;
  • să realizeze venituri nete pe membru de familie de până la salariul minim net pe economie.

În cazul în care considerați că îndepliniți aceste criterii, puteți face cerere la primărie pentru a primi alocația complementară. Procedura include următorii pași:

  1. În termen de 15 zile de la primirea cererii, primarul dispune efectuarea anchetei sociale pentru verificarea situației de fapt
  2. În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul emite dispoziția de aprobare/respingere, pe care o comunică atât solicitantului alocației, cât și direcției pentru dialog, familie și solidaritate socială
  3. Dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate, dreptul la alocația familială complementară se stabilește prin dispoziția scrisă a primarului, iar dreptul se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii

Această formă de sprijin financiar pentru familiile cu venituri reduse reprezintă o oportunitate valoroasă pentru a asigura un nivel minim de trai și educație pentru copiii lor. Este important să cunoaștem aceste posibilități de ajutor și să le împărtășim cu persoanele care ar putea beneficia de ele.

Promovarea cunoașterii și accesului la alocația complementară

Deși alocația complementară de la stat este o oportunitate financiară importantă, mulți părinți și familiile eligibile nu sunt conștienți de acest ajutor. Pentru a crește gradul de informare și a facilita accesul la această formă de sprijin, este esențial să promovăm informația în comunități și să simplificăm procedurile de aplicare.

Următoarele măsuri pot contribui la îmbunătățirea accesului la alocația complementară:

  • Campanii de informare și conștientizare în comunități și instituții publice
  • Organizarea de sesiuni de informare în școli, centre comunitare și la nivelul autorităților locale
  • Îmbunătățirea platformelor online pentru a facilita depunerea cererilor și urmărirea stadiului dosarelor

Această inițiativă nu numai că ajută familiile în dificultate, dar consolidează și viitorul societății prin susținerea creșterii și educației generațiilor viitoare.