Home > Actualitate > Economie > Surpriza anului în sistemul de pensii! Mai mulți bani pentru 8 Milioane de români. Cu cât le vor crește conturile
Actualitate Economie Social

Surpriza anului în sistemul de pensii! Mai mulți bani pentru 8 Milioane de români. Cu cât le vor crește conturile

Surpriza anului în sistemul de pensii! Mai mulți bani pentru 8 Milioane de români. Cu cât le vor crește conturile

Creșterea contribuției la Pilonul II de pensii, începând cu 1 ianuarie 2024, a adus sume majorate în conturile celor 8,19 milioane de români contribuabili.

Acest ajustare a fost parte a angajamentelor României în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) negociat cu Uniunea Europeană, crescând contribuția de la 3,75% la 4,75% din venitul brut lunar.

Această modificare se reflectă în creșterea valorii viramentelor din martie 2024, destinate conturilor administrate de cele șapte fonduri de pensii.

Impactul acestei creșteri a fost imediat vizibil în conturile contribuabililor, cu exemple concrete precum un venit net de 4.500 de lei, unde contribuția lunară a crescut de la 250 de lei în februarie 2024, la 320 de lei în martie 2024.

Aceasta reflectă un avans semnificativ în sprijinirea acumulării de fonduri pentru pensionare, stimulând investițiile în economie.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat date care evidențiază o creștere generală a contribuțiilor. În martie 2024, sumele brute lunare virate au atins 1,45 de miliarde de lei, marcând o creștere de la 1,26 de miliarde de lei în februarie 2024.

Contribuția medie pe participant a crescut, de asemenea, de la 305,63 de lei în decembrie 2023 la 358,49 de lei în ianuarie 2024. Aceste cifre subliniază un trend ascendent în susținerea financiară pentru pensionarii viitori, asigurând un orizont financiar mai stabil pentru mulți români.

Cum au evoluat investițiile în fondurile de pensii private din România în ultimul an?

La finalul anului 2023, valoarea medie a activului unui participant la sistemul pensiilor administrate privat era de 15.700 lei, marcând o creștere de 28,25% față de aceeași perioadă a anului anterior, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Această creștere evidențiază o tendință pozitivă în evoluția fondurilor de pensii private din România.

Investițiile în economie ale acestor fonduri au determinat creșterea valorii activelor nete la 134,89 miliarde de lei (aproximativ 26,9 miliarde de euro) în martie, față de 130,40 miliarde de lei în luna februarie. Din mai 2008, când a fost înființat pilonul de pensii, valorile activelor au crescut semnificativ, pornind de la 86,4 milioane de lei.

Investițiile fondurilor de pensii sunt reglementate de ASF și se distribuie astfel:

 • Titluri de stat: 65,39% din totalul activelor în martie, reprezentând 88,23 miliarde de lei.
 • Acțiuni și alte instrumente financiare: procentul rămas, reflectând o diversificare prudentă a portofoliului.

În februarie, din activele totale de 130,44 miliarde de lei, 65,58% erau investite în titluri de stat, sumând 85,54 miliarde de lei. Creșterea activelor nete în martie subliniază o gestionare eficientă a investițiilor.

Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), „Pilonul II traversează în prezent o perioadă excelentă”, reflectând faptul că cele șapte fonduri de Pilon II au obținut un randament-record în ultimii peste 15 ani, mult peste nivelul ratei inflației.

Această performanță indică o administrare eficace și profitabilă, esențială pentru asigurarea unei stabilități financiare pe termen lung pentru beneficiarii acestor fonduri.

Cum contribuie schimbările recente la creșterea fondurilor în Pilonul II de pensii?

Pilonul II de pensii, cunoscut oficial ca sistemul de pensii administrate privat din România, marchează în acest an 16 ani de activitate, înregistrând progrese semnificative în termeni de rezultate investiționale și stabilitate legislativă.

Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), a informat că fondurile acumulate depășesc în prezent 27 de miliarde de euro, anticipându-se o creștere la peste 30 de miliarde de euro până la sfârșitul anului. „Randamentul mediu anual se apropie de 8% pentru fiecare din cei 16 ani de funcționare”, a precizat Crăciun.

Recent, s-a decis creșterea contribuției la Pilonul II de la 3,75% la 4,75% din cota de 25% de CAS (contribuția de asigurări sociale), o măsură care vizează îmbunătățirea acumulărilor în conturile a peste 8,1 milioane de români.

Aceasta ajustare va conduce la o majorare semnificativă a sumelor administrate, estimându-se că în 2024 fondurile de pensii vor colecta peste 17,2 miliarde de lei, față de 12,6 miliarde de lei conform estimărilor anterioare.

Principalele modificări recente includ:

 • Creșterea procentului contribuției de la 3,75% la 4,75%.
 • Estimarea creșterii sumelor administrate la peste 17,2 miliarde de lei în 2024.
 • Majorarea cu 50% a contribuțiilor în martie 2024 față de martie 2023.
 • Creșterea cu 30% a contribuțiilor față de o lună obișnuită recentă (ianuarie 2024).

„Valoarea contribuțiilor majorate la 4,75% în martie 2024 este cu 50% mai mare decât în martie 2023 și cu 30% mai mare decât o lună obișnuită recentă”, a subliniat Crăciun.

Această creștere va aduce un aflux mai mare de capital pe piața internă, întrucât o proporție semnificativă din aceste fonduri sunt investite în titluri de stat.

APAPR estimează o creștere a sumelor investite pe lună de aproximativ 36% în 2024, comparativ cu anul anterior, suma ajungând la 1,43 miliarde de lei pe lună, ceea ce va însemna peste 380 de milioane de lei suplimentari disponibili pentru investiții.

Din ianuarie 2024, regimul fiscal aplicat plăților efectuate de fondurile de pensii private către beneficiari (participanți și moștenitori) a fost, de asemenea, îmbunătățit.

Până la finele lui 2023, baza de impozitare era reprezentată de întreaga sumă plătită de fondurile de pensii private. Începând cu 1 ianuarie 2024, aceasta a fost modificată astfel încât baza de impozitare să cuprindă doar câștigul obținut din investițiile fondurilor.

Cum sunt gestionate și distribuite fondurile acumulate în Pilonul II de pensii private?

Pilonul II de pensii private a atins un randament mediu ponderat record de 17,94% în anul 2023, conform datelor furnizate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), marcând cea mai bună performanță anuală din istoria sa și situându-se cu peste 10 puncte procentuale deasupra ratei inflației estimate pentru același an.

Această performanță excepțională se reflectă într-un câștig total net de 36,9 miliarde de lei (aproximativ 7,4 miliarde de euro), acumulat în beneficiul contributorilor de la începutul funcționării sistemului în 2008.

De-a lungul celor 15 ani de funcționare, Pilonul II a menținut un randament mediu anual de 7,82%, comparativ cu o rată medie anuală a inflației de 4,35%, demonstrând astfel o gestionare eficientă a fondurilor în beneficiul participantilor.

Metodele de încasare a fondurilor acumulate sunt reglementate de lege, oferind două opțiuni principale:

 1. Plata unică, integrală;
 2. Plăți lunare egale, eșalonate pe o perioadă de până la 5 ani.

În 2023, majoritatea participanților și beneficiarilor, 71%, au optat pentru plățile unice, în timp ce restul au preferat plățile eșalonate.

Suma totală plătită în acel an a fost de 919 milioane de lei, distribuită pentru 54.518 de participanți și beneficiari. Plățile unice au constituit 323 milioane de lei, iar plățile eșalonate 161 milioane de lei.

Detalii privind distribuția plăților:

 • Plăți unice în caz de deces: 105 milioane de lei;
 • Plăți eșalonate în caz de deces: 37 milioane de lei;
 • Plăți unice pentru invaliditate: aproximativ 227 milioane de lei;
 • Plăți eșalonate pentru invaliditate: 66 milioane de lei.

Autoritățile implicate, inclusiv administratorii de fond, se asigură că toate impozitele și contribuțiile sunt calculate, reținute și virate către autoritățile fiscale, asigurând transparența și conformitatea fiscală pentru toți participanții.