Home > Actualitate > Social > Ultima oră! Schimbări majore în regulamentul ITP din România
Actualitate Social

Ultima oră! Schimbări majore în regulamentul ITP din România

Ultima oră! Schimbări majore în regulamentul ITP din România

Ministerul Transporturilor din România a inițiat un proces de consultare publică pentru un proiect legislativ care prevede modificări semnificative în ceea ce privește inspecția tehnică periodică (ITP) a vehiculelor.

Această mișcare, fundamentată pe Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, aduce schimbări importante în reglementările actuale.

Una dintre cele mai notabile modificări este aceea că vehiculele lente, cu o viteză maximă de 25 km/h, vor fi scutite de la necesitatea efectuării ITP. Acesta este un pas considerabil, având în vedere precedentul creat pentru mașinile și utilajele autopropulsate pentru lucrări cu viteze similare. Se estimează că, datorită vitezei reduse și numărului mic al acestor vehicule, exceptarea lor de la ITP nu va avea un impact negativ semnificativ asupra siguranței rutiere.

Pe de altă parte, se introduce o nouă regulă pentru vehiculele rent-a-car, care vor trebui să treacă prin procesul de revizie tehnică o dată la fiecare șase luni. Această măsură se aplică atât vehiculelor închiriate pentru transport, cât și celor utilizate în serviciul de închiriere fără conducător auto. Prin această schimbare, se urmărește asigurarea unui nivel mai înalt de siguranță rutieră.

Clarificări și modificări în legislație

Alte aspecte abordate în proiectul de act normativ includ clarificarea dispozițiilor articolului 67. Se specifică că acest articol se referă la comisia de examinare teoretică pentru examinarea practică, având în vedere că caracteristicile constructive ale vehiculelor permit prezența unei singure persoane în cabină. Această precizare este esențială pentru a asigura conformitatea cu reglementările privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, pentru a garanta o aplicare eficientă a legislației, au fost realizate modificări și completări la dispozițiile articolului 67. Aceste schimbări sunt menite să faciliteze implementarea corectă și eficientă a legilor în domeniul transporturilor.

Un alt aspect important al proiectului este legat de digitalizarea procesului de eliberare a ecusoanelor prin intermediul unei platforme digitale. Această inovație urmărește să coreleze prevederile legale cu cerințele moderne și să faciliteze procesul de obținere și afișare a ecusoanelor.