Home > Actualitate > Economie > Veste importantă pentru mulți români. Ajutor pentru familii cu venituri mici
Actualitate Economie Social

Veste importantă pentru mulți români. Ajutor pentru familii cu venituri mici

Veste importantă pentru mulți români. Ajutor pentru familii cu venituri mici

Așadar, anul acesta, cei care își trimit copiii la grădiniță și îndeplinesc anumite condiții pot beneficia de tichete sociale de valoare deloc neglijabilă.

Acestea pot fi folosite pentru achiziția de produse necesare preșcolarilor: alimente, articole de igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite și alte materiale școlare.După acest episod de introducere a conceptului, trebuie să precizăm că tichetele sociale pentru grădiniță sunt o modalitate de a sprijini educația copiilor din familii cu venituri reduse.

Acestea stimulează frecventarea zilnică a grădiniței, un element esențial pentru dezvoltarea lor și a comunității din care fac parte.Acest lucru este posibil datorită Legii nr. 248/2015 și a normelor metodologice aferente. Tichetul social este oferit de primării, fiind finanțat din bugetul de stat, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

Începând de la 1.03.2023, valoarea unui tichet social pentru grădiniță a crescut de la 105.1 lei, la 119.6 lei.Ajutorul financiar este acordat lunar, pe parcursul unui an școlar, condiționat de participarea la activitățile organizate în cadrul unităților de învățământ preșcolar, respectiv în perioada septembrie-iunie.

Condiții de acordare a tichetelor sociale

Ajutorul financiar este acordat lunar, pe parcursul unui an școlar, și este condiționat de participarea la activitățile organizate în cadrul unităților de învățământ preșcolar, respectiv în perioada septembrie-iunie.

Beneficiul social se acordă la cererea unuia dintre părinți, a reprezentantului legal al copilului sau, după caz, a persoanei desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, în perioada absenței părinților.

Pentru a obține aceste tichete sociale, trebuie să fie îndeplinite următoarele criterii: copilul este înscris într-o unitate de învățământ conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Venitul lunar pe membru de familie este de până la 634 lei, care este nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei; și frecvența regulată la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare, cu excepția absențelor motivate, cu condiția ca acestea să nu depășească 50% din zilele de grădiniță.

Tichetele sociale pentru grădiniță sunt oferite lunar, în perioada septembrie – iunie, inclusiv în vacanțe și în zilele libere acordate de lege. Valoarea unui tichet este de 120 lei pe lună. Pentru a nu pierde acest sprijin financiar, copiii trebuie să fie prezenți zilnic la grădiniță.

Acte necesare pentru obținerea tichetelor sociale

Pentru a primi tichetele sociale pentru grădiniță, sunt necesare următoarele documente: Cerere – Declarație pe propria răspundere; I/C.I./C.I.P. al titularului și al membrilor de familie (original și copie xerox); Certificatele de naștere ale copiilor (original și copie xerox); Certificatul de căsătorie (original și copie xerox).

Precum si Adeverință eliberată de grădiniță; Adeverință din care să rezulte venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, de către persoanele încadrate în muncă+ nr. și valoarea tichetelor de masă dacă este cazul.

Nu in ultima instanta este nevoie si de Certificat de atestare fiscală pentru persoanele peste 18 ani, o dată pe an; Adeverință de la Registrul Agricol al Primăriei Târgu Mureș,Cupon alocație; și alte acte relevante.