Home > Actualitate > Social > Bacalaureat 2021. Astăzi începe sesiunea de toamnă
Actualitate Social

Bacalaureat 2021. Astăzi începe sesiunea de toamnă

Bacalaureat 2021. Astăzi începe sesiunea de toamnă

Sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat 2021 debutează astăzi în această zi cu proba scrisă la limba și literatura română. Subiectele sunt încadrate tot la dificultate medie, vor avea aceeași structură cu cele din luna iunie.

Conform Ministerului Educației, sunt 39.000 de elevi care vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea a doua. Din numărul total, aproape 25.000 de absolvenți provin din promoția 2020-2021. 14.000 sunt din promoții anterioare.

Diferit față de prima sesiune a Bacalaureatului 2021, în sesiunea de toamnă mai întâi se susțin probele scrise și apoi se face echivalarea probelor de competențe. Vor participa cei care s-au putut înscrie până la data de 26 iulie.

Cum vor fi subiectele în această sesiune

Programa pentru Bacalaureat 2021 la Limba română a fost aprobată de Ministerul Educației a eliminat anumite teme. Deciziile au fost luate din cauza pandemiei de coronavirus care a făcut ca elevii din întreaga lume să piardă foarte multe informații.
Pentru examenul de limba română, probă obligatorie la toate profilurile, elevii au avut la dispoziție teste de antrenament, un beneficiu enorm comparativ cu anii următori.

Proba la română este structurată în trei mari subiecte: I, II și III, la fel ca proba din anii anteriori.

Subiectul I – punctat cu 50 de puncte, conține două părți. Subiectul este format din A și B, iar la A sunt de obicei 5 cerințe, notate fiecare cu câte 6 puncte. B-ul are 20 de puncte.

La subiectul I este prezentat un fragment la prima vedere. Itemii de la punctul A verifică în ce măsură elevul a înțeles despre ce este vorba în text.

La punctul B, candidaților li se solicită să redacteze un text argumentativ propriu, de minimum 150 de cuvinte. În text, candidații trebuie să își susțină punctul de vedere legat în general de o anumită idee din realitatea zilelor noastre, prezentată în text.

Subiectul II aduce un comentariu de poezie sau un fragment de text dramatic. Acesta este cotat cu 10 puncte, iar pentru subiectul III – un eseu de teorie literară particularizat pe o operă studiată, uneori poate fi la alegere – se dau 30 de puncte.

De obicei, indiferent de profilul real sau uman, subiectele I și II sunt aceleași. Diferențele de cerință sunt cele de la subiectul III.

-16 august 2021 Limba și literatura română – proba scrisă
-17 august 2021 Proba obligatorie a profilului – proba scrisă
-18 august 2021 Proba la alegere a profilului și specializării – proba scrisă
-19 august 2021 Limba și literatura maternă – proba scrisă
-23-24 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
-25 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
26 – 27 august 2021 Evaluarea competențelor digitale – proba D
-30 – 31 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C