Home > Actualitate > Social > Drepturile de pensie pentru românii din străinătate! Află procedurile necesare și condițiile de acordare. Ghid pentru 2023
Actualitate Social

Drepturile de pensie pentru românii din străinătate! Află procedurile necesare și condițiile de acordare. Ghid pentru 2023

Drepturile de pensie pentru românii din străinătate! Află procedurile necesare și condițiile de acordare. Ghid pentru 2023

Primul pas în obținerea drepturilor de pensie îl reprezintă depunerea cererii de pensie la instituția de asigurări sociale de la locul de domiciliu, care va iniția demersurile necesare în România, eliminând astfel nevoia deplasării în țară.

Demersurile pentru Obținerea Drepturilor de Pensie

De menționat, că, în timp ce lucrătorul își desfășoară activitatea legal într-un alt stat membru, acesta nu este obligat să rămână asigurat în sistemul public de pensii din România.

În scopul transferării pensiei în străinătate, beneficiarul trebuie să deschidă un cont bancar în statul de domiciliu și să comunice detaliile bancare instituției plătitoare. Procedura de transfer include depunerea unei declarații de transfer împreună cu documentația necesară, direct sau prin mandatar, la casa teritorială de pensii sau prin poștă ori e-mail.

 Modalități de Plată a Pensiilor în Străinătate

Din 2008, CNPP facilitează plata pensiilor românilor din străinătate prin intermediul Citibank Europe plc., Dublin – sucursala România. În situațiile în care România nu deține acorduri cu anumite state, pensiile se acordă în conformitate cu legislația sistemului unitar de pensii publice din România.

Cererea de pensie, coroborată cu documentele probatorii, se depune la instituția de asigurări sociale de domiciliu. Comunicarea dintre instituții este facilitată prin formulare de legătură, și drepturile se acordă proporțional cu perioada realizată în fiecare stat, luându-se în considerare perioadele de asigurare realizate în ambele state.

România a stabilit acorduri bilaterale cu anumite state precum Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada și Israel, bazate pe modelul regulamentelor comunitare.

Depunerea Cererilor pentru Pensie Comunitară

Pentru stabilirea drepturilor de pensie, persoana îndreptățită trebuie să se adreseze unei singure instituții. Cererile se depun la instituția de la locul de reședință. În cazul în care solicitantul are domiciliul în România, cererea se depune la casa teritorială de pensii de care aparține cu domiciliul. Instituția de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare.