Home > Actualitate > Economie > Indemnizații de 1.680 de lei la pensie! Peste 65.000 de persoane pot beneficia, Casa de Pensii a făcut anunțul
Actualitate Economie

Indemnizații de 1.680 de lei la pensie! Peste 65.000 de persoane pot beneficia, Casa de Pensii a făcut anunțul

Indemnizații de 1.680 de lei la pensie! Peste 65.000 de persoane pot beneficia, Casa de Pensii a făcut anunțul

Casa de Pensii anunță că se acordă o pensie de 1.680 de lei! Veștile sunt oficiale! Află toate detaliile aici!

Indemnizațiile pentru veterani de război și invalizi.

Conform datelor transmise de Casa Națională de Pensii Publice, în luna mai a acestui an, 20.784 de persoane erau beneficiare de indemnizații medii de 851 lei conform Legii nr. 49/1991 și Legii nr. 44/1994 – privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

În plus, 67.262 de persoane beneficiau de indemnizații conform Legii nr. 189/2000 – privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare. Indemnizația medie acordată acestor beneficiari a fost de 784 lei.

Aceste indemnizații sunt acordate unor categorii speciale de persoane care au suferit urmările războiului sau ale regimului comunist din România. În ciuda faptului că numărul de beneficiari este relativ mic, aceștia reprezintă o categorie socială importantă care are nevoie de sprijinul statului pentru a-și duce traiul în condiții decente.

Indemnizațiile pentru artiști și uniuni de creații

Pe lângă veteranii de război și invalizii, un alt grup de beneficiari de indemnizații sunt artiștii și membrii uniunilor de creații. Conform datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, în luna mai a acestui an, 575 de persoane beneficiau de indemnizații conform Legii 109/2005 – Artiști, cu o indemnizație medie de 345 lei, iar 13.794 de persoane beneficiau de indemnizații conform Legii 8/2006 – Uniuni de creații, cu o indemnizație medie de 1.680 lei.

Aceste indemnizații sunt acordate pentru a sprijini activitatea artistică și culturală din România și pentru a ajuta artiștii să-și desfășoare activitatea în condiții decente, fără să fie nevoiți să se confrunte cu probleme financiare sau să abandoneze cariera în urma unor dificultăți financiare.

Indemnizațiile pentru pensionari

Casa Națională de Pensii Publice a transmis datele privind beneficiarii de indemnizație socială pentru pensionari. În luna mai a acestui an, numărul total al beneficiarilor a fost de 1.142.157 de persoane. Dintre aceștia, 1.031.708 erau pensionari din sistemul public, iar 110.449 erau pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor.

Indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 427 lei pentru pensionarii din sistemul public, iar pentru pensionarii agricultori a fost de 302 lei. Aceste indemnizații sunt acordate pentru a sprijini pensionarii în situații dificile sau în cazul în care au nevoie de un ajutor financiar suplimentar pentru a-și asigura traiul în condiții decente.