Home > Actualitate > Economie > Recalcularea pensiei și modificări legale. Schimbări pentru pensionari anunțate la finalul lunii august
Actualitate Economie

Recalcularea pensiei și modificări legale. Schimbări pentru pensionari anunțate la finalul lunii august

Recalcularea pensiei și modificări legale. Schimbări pentru pensionari anunțate la finalul lunii august

Pensionarii au fost în centrul atenției în ultima parte a lunii august, când Guvernul României a adoptat o Ordonanță de Urgență în data de 31 august.

Prin această măsură, s-au stabilit diverse prevederi care au impact direct asupra acestei categorii de cetățeni. Este important să menționăm că toate deciziile sunt legate de contractul de asigurare socială și termenii acestuia.

În primul rând, ordonanța adoptată a extins perioada în care oamenii pot opta pentru achiziția de vechime în muncă cu scopul pensionării la limită de vârstă. De acum înainte, termenul limită pentru încheierea contractelor de asigurare socială cu plata retroactivă se va prelungi până la 31 decembrie 2024. Casa Națională de Pensii clarifică:

„măsura se adresează persoanelor care doresc să își completeze stagiul de cotizare și care nu au calitatea de pensionar. Perioada pentru care se solicită încheierea contractului nu poate fi mai mare de 6 ani, anterioară datei încheierii contractului, iar plata contribuției – raportat la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data încheierii contractului – poate fi efectuată într-o tranșă sau în mai multe tranșe, dar nu mai târziu de 31.12.2024”.

O altă schimbare introdusă se referă la completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Guvernul a adăugat un nou articol care specifică faptul că adeverințele și alte documente relevante pentru stabilirea sau recalcularea drepturilor de pensie trebuie să fie certificate printr-o semnătură olografă și o ștampilă din partea entității emitente.

Preluarea și evaluarea dosarelor de pensii: Extinderea termenului pentru anumite posturi

Pe lângă toate acestea, Guvernul a decis să extindă până la 31 august 2024 termenul pentru încadrarea a 1000 de posturi contractuale. Aceste posturi au rolul de a evalua dosarele de pensii pentru recalculare.

„Prelungirea acestui termen a fost necesară pentru acordarea de sprijin și în etapa următoare, care constă în preluarea informațiilor din arhiva electronică a carnetelor de muncă și corelarea acestora cu datele aferente carnetelor de muncă procesate, interconectarea acestora cu baza de date deja existentă, precum și pentru recalcularea efectivă a pensiilor aflate în plată”.

Totodată, termenul de valabilitate pentru avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite a fost extins până la 1 septembrie 2023. Astfel, locurile de muncă cu avizele anterior emise și prelungite până la această dată vor continua să fie considerate ca atare până când condițiile de muncă vor fi normalizate de către angajator.