Home > Actualitate > Economie > S-au mărit salariile! Este informația momentului pentru toți angajații din România
Actualitate Economie

S-au mărit salariile! Este informația momentului pentru toți angajații din România

S-au mărit salariile! Este informația momentului pentru toți angajații din România

În aprilie 2023, câştigul salarial mediu net pe economie a fost de 4.564 de lei, ceea ce reprezintă o creştere de 10 lei (+0,2%) comparativ cu luna precedentă. Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), cele mai mari valori salariale s-au înregistrat în sectorul IT, ajungând la suma de 10.720 lei, în timp ce salariile cele mai mici au fost observate în domeniul hotelier şi al restaurantelor, cu un venit mediu de 2.441 lei.

Evoluţia salariilor pe parcursul anului

Dacă privim în retrospectivă, spre aprilie 2022, vom remarca o creştere a câştigului salarial mediu net cu 15%. Pe de altă parte, câştigul salarial mediu brut pentru aprilie 2023 a fost de 7.311 lei, cu 21 de lei (+0,3%) mai mult decât în luna martie a aceluiași an.

Studiul INS indică un indice al câştigului salarial real de 103,4% în aprilie 2023 comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, și de 99,5% faţă de martie 2023. Observăm aici o creştere semnificativă, întrucât indicele câştigului salarial real din aprilie 2023 a fost de 235,3%, comparativ cu luna octombrie 1990, chiar dacă a înregistrat o scădere de 1,2 puncte procentuale comparativ cu martie 2023.

Pe parcursul lunii aprilie 2023, câştigul salarial mediu net a prezentat atât creşteri, cât şi scăderi, în funcţie de domeniu. Creşterile salariale au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură, ajutoare băneşti, sume din profitul net și alte fonduri, dar și de realizările de producţie ori încasările mai mari.

Creşteri și scăderi înregistrate în majoritatea sectoarelor

Domeniile care au avut cele mai semnificative creşteri au fost: extracția cărbunelui superior și inferior cu 26,6%, producţia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiţionat cu 25,4% și între 6% și 13,5% în alte domenii precum transporturi pe apă, telecomunicaţii, transporturi aeriene, fabricarea autovehiculelor de transport rutier și altele.

Pe de altă parte, au existat și scăderi ale câştigului salarial mediu net, determinate de nerealizările de producţie, încasările mai mici sau angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici decât media. Cea mai semnificativă scădere a fost înregistrată în sectorul fabricării produselor din tutun, cu 31%, urmat de scăderi între 5% și 9% în domenii precum editarea, asigurări, reasigurări, fonduri de pensii, producția de medicamente, fabricarea produselor din minerale nemetalice, și altele.

În sectorul bugetar, în aprilie 2023, câştigul salarial mediu net a înregistrat o creştere în administraţia publică (+3,6%) și în sănătate și asistenţă socială (+1,7%), în principal datorită acordării biletelor de valoare (tichete de vacanţă). În schimb, în învăţământ, câştigul salarial mediu net a scăzut (-6,6%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare.

Fluctuațiile câştigului salarial de-a lungul unui an sunt determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale și a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparație (decembrie, martie/aprilie). Acestea influențează creșterile sau scăderile în funcție de perioada în care sunt acordate, ceea ce conduce la estomparea fluctuațiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Evoluţia câştigului salarial real depinde, atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei. În mod evident, viitorul economic este incert, cu variabile fluctuante care vor influența atât câștigurile salariale, cât și inflația.