Home > Actualitate > Economie > Salarii majorate în România! Angajații vor primi lunar sume impresionante
Actualitate Economie

Salarii majorate în România! Angajații vor primi lunar sume impresionante

Salarii majorate în România! Angajații vor primi lunar sume impresionante

Descoperă cele mai mari salarii din România! Angajații AMEPIP vor primi lunar sume impresionante. Profită de oportunitatea de a-ți îmbunătăți veniturile și asigură-ți un trai confortabil!

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) va fi în centrul atenției în următoarea perioadă, deoarece aceasta se pregătește să-și înceapă activitatea cu un număr de 88 de angajați.

Instituția, subordonată Guvernului și coordonată de prim-ministru, va fi responsabilă de monitorizarea și evaluarea companiilor cu capital de stat din România.

Una dintre cele mai interesante informații legate de AMEPIP este legată de salarizarea angajaților săi. Potrivit prevederilor legale, aceștia vor beneficia de cele mai mari salarii din România, cu 50% mai mari decât maximul salarial pentru funcțiile publice din aparatul de lucru al Guvernului. Această derogare de la legislația în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este menită să atragă profesioniști competenți și să asigure o remunerare adecvată pentru angajații agenției.

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale AMEPIP va fi asigurată de la bugetul de stat și din venituri proprii. Veniturile proprii ale agenției vor proveni din cota de 30% aferentă amenzilor aplicate și dintr-un tarif de monitorizare de până la 0,1% din veniturile totale stabilite prin situațiile financiare anuale ale întreprinderilor publice. Aceste tarife vor fi stabilite anual prin ordin al președintelui AMEPIP.

Atribuțiile și responsabilitățile AMEPIP

AMEPIP va avea un rol activ în controlul și guvernanța corporativă a companiilor cu capital de stat din România. Instituția va participa la selecția consiliilor de administrație ale acestor companii, monitorizând și evaluând indicatorii de performanță. De asemenea, AMEPIP va oferi consultanță în guvernanța corporativă, va realiza analize și rapoarte privind întreprinderile publice sau domeniile economice relevante.

Printre atribuțiile extinse ale agenției se numără și publicații periodice și cursuri de pregătire profesională pentru angajații întreprinderilor publice. În plus, AMEPIP va avea puterea de a schimba directorii și de a amenda companiile de stat, în vederea asigurării unei gestionări eficiente și transparente a acestora.